• Εγγραφή
άρθρα
Δε σώζουν οι θρησκείες, Σώζει ο Χριστός
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 02 Μάιος 2017 21:46

 Σχετική εικόνα


Πολλές φορές στη ζωή μας, βλέπουμε οι άνθρωποι να τρέχουν από εκκλησία σε εκκλησία για να δουν καλό, για να ευλογηθούν και τελικά να σωθούν. Όταν δεν αναπαύονται σε μια εκκλησία, πηγαίνουν σε άλλη και όταν δε βρουν και στην άλλη αυτό που θέλουν, ψάχνουν να βρουν κάποια άλλη.

Βεβαίως και οι λειτουργοί χαίρονται να βλέπουν μεγάλο ακροατήριο και γι αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι η εκκλησία τους φιλόξενη και αποτελεσματική. Πολλές φορές διαφημίζουν και θαύματα και αγαθοεργίες και έργα αγάπης για να προσελκύσουν ψυχές και να τις πάρουν στην εκκλησία τους. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι εκκλησίες κηρύττουν το Χριστό και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τη σωτηρία των ψυχών. Όλες οι ψυχές όμως πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας και καμία εκκλησία δε σώζει από μόνη της, παρά μόνο ο Χριστός.

Ο Χριστός δεν είναι θρησκεία. Είναι ζωή. Η προσωπική γνωριμία και επαφή με το Χριστό, δίνει στον άνθρωπο τη Σωτηρία και ανοίγει μια ωραία συναλλαγή μαζί Του. Αυτό γίνεται δια της πίστεως στο Χριστό. Όλο το Ευαγγέλιο μιλάει για πίστη στο Χριστό. «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλεις σωθεί συ και ο οίκος σου» Πράξεις ιστ:31. «Όστις πιστεύσει και βαπτισθή θέλει σωθή» Μάρκος ιστ:16.

Πουθενά δε λέει ο Ευαγγέλιο πίστεψε σ’ αυτή τη θρησκεία ή κάποιο δόγμα για να σωθείς. Η καύχηση μερικών ανθρώπων στην εκκλησία τους ή στους λειτουργούς των εκκλησιών, είναι ένας φανατισμός που κυρίως υποβαθμίζει το Χριστό και διαστρέφει την οδό του πιστού και τελικά τον κρατάει μακριά από την οδό της Σωτηρίας. Όταν ο Θωμάς είπε στον Κύριο, «Κύριε δεν ηξεύρομεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να γνωρίζουμε την οδό;» Ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι’ Εμού» Ιωάννης ιδ:6.

Όταν ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια Σωτηρία, πώς είναι δυνατόν εμείς να πάρουμε άλλο δρόμο στον οποίο μας οδηγεί μια εκκλησία με ένα δικό της καταστατικό, και σύμφωνα με τις δικές της παραδόσεις; Θρησκείες υπάρχουν πολλές και όλες νομίζουν ότι είναι οι καλύτερες.

Κάποτε οι Φαρισαίοι κατεδίωξαν την εκκλησία του Χριστού με μεγάλο φανατισμό, διότι είχαν πιστέψει ότι ο Ιουδαϊσμός είναι η καλύτερη θρησκεία που διακηρύττει το μόνο και αληθινό Θεό, το Δημιουργό του σύμπαντος. Η αλήθεια όμως δε βρισκόταν μέσα στον Ιουδαϊσμό με τις πάρα πολλές διατάξεις, κανόνες και συμβουλές. Την αλήθεια την έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό και είναι η Νέα Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σύνολο διατάξεων, υποχρεώσεων και ποινών. Το Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία που έφερε από τον ουρανό ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και που είχαν γράψει όλοι οι προφήτες εκατοντάδες χρόνια πριν.

Όπως είπε ο άγγελος στους ποιμένες τη νύχτα που γεννιόταν ο Χριστός, «ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος» Λουκάς α:10. Αυτό σημαίνει ότι ήλθε στον κόσμο ο Σωτήρας που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Δε ζητάει ανταλλάγματα, προσφορές, τάματα, ούτε θυσίες για να μας δώσει τη Σωτηρία. Ο Ίδιος θυσιάστηκε ως «Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου» και τώρα ζητάει μόνο να πιστεύσουμε σ’ Αυτόν και να πάρουμε τη Σωτηρία. «Ο ακούων τον Λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον» Ιωάννης ε:24.

Μας ζητάει μόνο να πιστεύσουμε σε ότι μας λέει στο Ευαγγέλιό Του και να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία Του και το παράδειγμά Του, που είναι η αγάπη. Αγάπη για όλους, ακόμη και για τους εχθρούς μας και η υπόσχεση είναι μια αιώνια βασιλεία με ένα σώμα άφθαρτο και αθάνατο χωρίς πόνους και δάκρυα, χωρίς πολέμους και σκοτωμούς, χωρίς αδικίες και ανισότητες.

Περιμένουμε το Χριστό να έλθει και να διορθώσει τα πάντα τα οποία είναι αδιόρθωτα και κανείς επίδοξος κυβερνήτης και κανένα σύστημα δεν μπόρεσε ποτέ να διορθώσει.

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Μάιος 2017 21:58
 
Ο Χριστός Σώζει Αμαρτωλούς
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 02 Μάιος 2017 21:30

 Αποτέλεσμα εικόνας για τρεις σταυροι αναστημενος χριστοσ

 

Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αφορά όλους μας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί καθώς και ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι «δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμαίους γ΄:10). Με δεδομένο ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους ς΄:23), όλοι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι, διότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Τούτο σημαίνει ότι οι καλές πράξεις του ανθρώπου δεν τον δικαιώνουν ενώπιον του Θεού και ως εκ τούτου δεν τον σώζουν καθώς και ο Λόγος του Θεού λέγει: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ’ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους β΄:8).

Διότι πολλοί από τους ανθρώπους καυχώνται στις πράξεις τους και δικαιώνουν τους εαυτούς τους αρνούμενοι να ζητήσουν το αίμα του Χριστού και δι’ αυτού να καθαρίσουν την αμαρτία τους. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν υμίν». (Α΄ Ιωάννου α:8). Ο άνθρωπος λοιπόν, εάν θέλει να σωθεί, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, να μετανοήσει και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο «καθαρίζη ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α΄ Ιωάννου α:7).

Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και θέλει να ζήσει μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Δια τούτο έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό ώστε δι’ Αυτού ο άνθρωπος να σωθεί. Ο απόστολος Πέτρος λέγει: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις δ΄:12).

Ο Ιησούς Χριστός είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού ανέβασε τον Ιησού Χριστό στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, (κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι), και συνανέστησε, και συνεκάθισσεν εν τοις επουρανίοις δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού».(Εφεσίους β΄:4). Και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε για την αγάπη του Θεού προς τους άνθρώπους: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού» (Ιωάννης γ΄:16).

Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αγάπη του Θεού δεν έχει κανείς το δικαίωμα να την αμφισβητήσει και να προβάλλει οτιδήποτε άλλο προκειμένου ο άνθρωπος να δικαιωθεί. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει σωτηρία και αιώνια χαρά. Ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος όταν εμείς τον επικαλεσθούμε να ενεργήσει θαυμαστά στη ζωή μας. Είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει, ώστε δι’ Αυτού να σταθούμε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν οι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν» (Ψαλμός λβ΄1-2, Ρωμαίους δ΄:7-8).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Μάιος 2017 21:37
 
"Υπάρχει Θεός;"
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 01 Μάιος 2016 17:35

 

Η ερώτηση αυτή είναι τόσο κοινή μέσα στην ανθρωπότητα… έχει εκφραστεί με ποικίλους τρόπους και έχει απαντηθεί με πολύ περισσότερους, ακόμη και σαν επικεφαλίδα άρθρου μπορεί να έχει ξανατυπωθεί πολλές φορές. Είναι μία ερώτηση που έχει εκφραστεί και έχει απασχολήσει τον άνθρωπο προσωπικά, οικογενειακά, κρατικά, εκκλησιαστικά και άλλες φορές και σαν γένος ακόμη.

 

Δεν ξεχνάμε τη στιγμή που θριαμβευτικά ο Γιούρι Γκαγκάριν μετά από το ταξίδι του στο φεγγάρι, επέστρεψε και έχοντας τα φώτα της δημοσιότητας όλης της γης στραμμένα επάνω του, ρωτήθηκε αυτή την ερώτηση:

 

«Εκεί που πήγες βρήκες το Θεό;»

…και η απάντηση:

«Όχι δε βρήκα πουθενά το Θεό.»

 

Άλλες φορές έχουμε δει κράτη ολόκληρα ή μεγάλες περιοχές μετά από ένα μεγάλο σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, τσουνάμι, να ρωτούν με απόγνωση: «Υπάρχει Θεός, γιατί αν υπάρχει, πως επέτρεψε και έγινε μία τόσο μεγάλη καταστροφή;» Το ίδιο και κάποια οικογένεια που βρίσκεται σε μία μεγάλη δυσκολία λόγω κάποιας ασθένειας ή οικονομικών προβλημάτων, να κάνει την ίδια ερώτηση, ενδεχομένως με τη μορφή κραυγής αγωνίας: «Υπάρχει Θεός;» Στην ίδια κατάσταση μπορεί να έχουν βρεθεί και πιστοί άνθρωποι μέσα σε εκκλησίες που αγαπούν το Θεό και ζητούν το πρόσωπό του, έχουν χάσει όμως την πίστη τους για λόγους όπως η καθυστέρηση της απάντησης του Θεού ή ακόμα και κάποιες σοβαρές αδικίες που τους έχουν συμβεί και ρωτούν: «Τελικώς με ακούει ο Θεός ή μάταια αγωνίζομαι;» Τέλος προσωπικά ο κάθε άνθρωπος, ειδικά η νεαρή ηλικία, η ηλικία της αναζήτησης και της διαμόρφωσης του χαρακτήρα, της μοναδικότητας και των πιστεύω του κάθε νέου, ρωτούν μέσα τους και προς κάθε κατεύθυνση; «Υπάρχει Θεός;». Αλλά και σύ σήμερα μπορείς να έχεις μέσα σου αυτό το ερωτηματικό: «Υπάρχει; Αν ναι γιατί δεν κάνει αυτό ή το άλλο; Γιατί π.χ. αφήνει τα παιδάκια να πεινάνε ή τους πολέμους να γίνονται; Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά πάνω στον κόσμο;»

 

 Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την ερώτηση σε κάποιον ειδικό να απαντήσει, ας κάνουμε αυτή την ερώτηση στον ίδιο το Θεό: «Θεέ υπάρχεις» Η πίστη του ανθρώπου στο Θεό σημαίνει βεβαιότητα της ύπαρξής του σαν οντότητα, σαν χαρακτήρας, σαν πρόσωπο. Η αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει μία ανώτερη δύναμη που κατοικεί κάπου στον ουρανό ή λίγο πέρα από αυτόν και πως ασχολείται πότε πότε με τη γη και τα δημιουργήματά του φανερώνει αμφιβολία ή καλύτερα να πούμε αβεβαιότητα. Αν λοιπόν υπάρχει και είναι πράγματι δημιουργός μας, αν πράγματι κινήθηκε από αγάπη και δημιούργησε τα πάντα, μαζί με σένα και εμένα, αν στα αλήθεια δεν του ξεφεύγει τίποτα αλλά κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας βρίσκεται κάτω από την παντογνωσία του, τότε θα ξέρει ότι και εγώ καταρχάς χρειάζομαι βεβαίωση, πειστήρια για την ύπαρξη του, χρειάζομαι τροφή, ένδυση , εργασία, ένα κρεβάτι να κοιμάμαι, μία συντροφιά και επειδή δεν είμαι μόνο σάρκα αλλά και ψυχή, έχω ανάγκη από ειρήνη μέσα μου και από αγάπη. Και αφού τα ξέρει όλα αυτά και καθώς λέγεται είναι αιώνιος Θεός και δεν υπόκειται σε χρόνους και καιρούς, θα ξέρει ότι εγώ είμαι θνητός γιατί αυτός με έχει φτιάξει και θα γνωρίζει και τη σκέψη μου ότι μου φαίνεται πολύ μικρή και σύντομη αυτή η ζωή και νιώθω φόβο για το θάνατο. Σίγουρα θα ξέρει και άλλα πολλά που κρύβω μέσα μου και δεν τα ξέρει κανείς γιατί δεν έχω τολμήσει να τα μοιραστώ με κανένα. Ας ρωτήσουμε λοιπόν: «Θεέ μου υπάρχεις; τι λες για όλα αυτά;» Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας πούμε τα πάντα, ό,τι μας απασχολεί, τις αμφιβολίες, τα ερωτηματικά, τις αντιρρήσεις ακόμα, γιατί λέγεται κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό για αυτόν το Θεό που μπορεί να υπάρχει: Ότι προκειμένου να μας καταλάβει, να νιώσει τι ακριβώς περνάμε, τι ζούμε, έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπος δεν έζησε τη ζωή ενός μέσου ανθρώπου πάνω στη γη, αλλά γεννήθηκε σε στάβλο, μεγάλωσε με φτώχεια και παρότι ευεργέτησε τους πάντες και φανέρωσε την αγάπη, έγινε η αγάπη, δέχτηκε εξουθένωση, βασανισμό και πέθανε τελικά πάνω στο σταυρό μα τον πιο άτιμο θάνατο στην καλύτερη ηλικία του. Ας ρωτήσουμε λοιπόν με ευθεία και ειλικρινή καρδιά: «Υπάρχεις;» Γιατί εάν είναι αλήθεια,  ότι έκανε κάτι τόσο μεγάλο για τον άνθρωπο, τότε θα έρθει για να με βεβαιώσει και να απαντήσει στην ερώτηση μου, με ένα τρόπο που μόνο αυτός και εγώ που θα λάβω αυτήν την πιστοποίηση θα γνωρίζουμε. Και αφού δε λυπήθηκε να μπει σε τέτοια ταλαιπωρία, τότε δε νομίζω ότι θα λυπηθεί να μου δώσει κάποιες υλικές μου ανάγκες, αλλά και τη μεγαλύτερη των αναγκών μου για αγάπη και στοργή και πάνω από όλα ελπίδα αιώνιας ζωής.

 

Πρώτα λοιπόν πρέπει να τον πλησιάσεις, να σε βεβαιώσει για την ύπαρξή του, να τον γνωρίσεις μέσα από το Λόγο Του, την Καινή Διαθήκη και αφού δεχθείς τα λόγια Του να γίνεις μέτοχος των επαγγελιών Του. Τότε θα μπορείς να τον πλησιάζεις με παρρησία σαν παιδί στον πατέρα του και θα λαμβάνεις απαντήσεις σε κάθε ειλικρινή ή δίκαιη απορία σου.

 

«αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν» (Εβραίους 11:6)

 

 «Διὰ τοῦτο καὶ δύναται νὰ σώζῃ γιὰ πάντα ἐκείνους ποὺ προσέρχονται δι’ αὐτοῦ εἰς τὸν Θεόν, διότι ζῆ πάντοτε διὰ νὰ μεσιτεύῃ ὑπὲρ αὐτῶν. Τέτοιος ἀρχιερεὺς πραγματικὰ μᾶς ἔπρεπε, ἅγιος, ἄκακος, ἀμόλυντος, χωρισμένος ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ὑψωμένος τώρα ἐπάνω ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀνάγκην, ὅπως οἱ ἀρχιερεῖς, νὰ προσφέρῃ θυσίας κάθε ἡμέραν, πρῶτα διὰ τὰς δικάς του ἁμαρτίας καὶ ἔπειτα διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ· αὐτὸ τὸ ἔκανε μιὰ γιὰ πάντα, ὅταν προσέφερε τὸν ἑαυτόν του.» (Εβραίους 7:26)

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2016 21:48
 
Παγκόσμια διαμαρτυρία
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2016 22:45


Αυτός ο Παύλος που ο Χριστός τον κάλεσε [πράξεις θ.6]για να τον αποστείλει στα έθνη [κορινθίους Α’ α.1] και να εξαγγείλει τις αρετές του

[Πέτρου A’β.9], διαμαρτύρεται-ζητάει με επιμονή και έντονα τονίζει-προς Ιουδαίους και Έλληνας δηλ. σε όλο τον κόσμο, την ανάγκη για μετάνοια απέναντι στον Θεό, και την πλήρη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού [πράξεις κ.21].

Η αληθινή διακήρυξη του Αγίου Πνεύματος, μέσα από τον απόστολο Παύλο, αναφέρεται στο ότι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται, σήμερα-τώρα, να κάνουν ενός λεπτού στάση, να αναλογιστούν αυτά τα οποία έπραξαν-τα έργα τους, τα λόγια τους, τις σκέψεις τους-στο διάβα της ζωής τους. Και αφού αναγνωρίσουν, πως έγιναν αιτία να προκληθεί πόνος, λύπη, απογοήτευση, στέρηση, αδικία στον φίλο τους, στον αδερφό τους, στον συγγενή τους, στον πλησίον τους και παραδεχθούν ότι αμάρτησαν μπροστά στον Θεό, ας μετανοήσουν και ας ζητήσουν από τον Θεό να τους συγχωρέσει και να τους δικαιώσει. 

Ο Θεός συγχωρεί και δικαιώνει τον αμαρτωλό, όταν μετανοεί και πιστεύει πως ο Χριστός, πέθανε στον σταυρό για τις αμαρτίες όλων των μετανοημένων αμαρτωλών ανθρώπων [Λουκάς ιη.13/14 και ρωμαίους γ.26].

Δεν μπορεί από μόνος του ο άνθρωπος, δηλ. με τα καλά του έργα, να δικαιωθεί και να απολαύσει την δόξα του Θεού. [ρωμαίους γ.23].

Η μετάνοια είναι το μέσον που φέρει και πάλι τον άνθρωπο κοντά στον Θεό και απολαμβάνει την παρουσία του και τα δώρα του [Λουκάς ιε.17-24].

Αναγεννάει τον άνθρωπο, τον κάνει νέο κτίσμα, γεμίζει την καρδιά του με αγάπη και ο άνθρωπος πλέον ζει μία νέα ζωή, γεμάτος με χαρά, ειρήνη, ανάπαυση, ησυχία, εμπιστευμένος στα χέρια του Θεού, γιατί γνωρίζει πλέον και είναι βέβαιος ότι ο Θεός τον αγαπάει και τον φροντίζει.

Απολαμβάνει πλέον η ψυχή του ανθρώπου καιρούς αναψυχής [πράξεις γ.19].

Φεύγουν οι φοβίες, οι ανησυχίες, οι ταραχές. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται από το μίσος, την κακία, τον φθόνο, την εκδίκηση, την πλεονεξία, την αλαζονεία, την φιλαυτία.

Ενδιαφέρεται για το καλό του πλησίον του και δεν θέλει το κακό, μέσα στο οποίο άλλοτε ζούσε και επιθυμούσε.

Τι λες; αξίζει να αφουγκραστούμε αυτή την διαμαρτυρία και να την αποδεχτούμε στη ζωή μας; και ιδιαίτερα τώρα στις μέρες μας που κυριαρχεί η αδικία, το κακό, ο πόνος και οι ψυχές των ανθρώπων πάσχουν και υποφέρουν;

Ο Χριστός μας περιμένει για να μας ευλογήσει [πράξεις γ.26]

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2016 21:28
 


Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 48 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα109
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1568
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8532
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992965

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.