• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  "μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως"

 

"μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως"
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2011 15:24

 

alt
"Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι διά του Κυρίου, να μη περιπατήτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητι του νοός αυτών, εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών, οίτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτοίς εις την ασέλγειαν, διά να εργάζωνται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω τον Χριστόν, επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού· να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.  Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού· διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα. Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, διά να δώση χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας· γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού"
Προς Εφεσίους 4:17 
Ο λαός του Θεού δεν μπορεί να περπατά στην ζωή του όπως ο κόσμος. Ο χριστιανός περπατάει με βάση το ευαγγέλιο την ζωή του Χριστού. Καλείται τώρα να απεκδυθεί τον παλιό άνθρωπο. Μπορεί κατά την διάρκεια της εν Χριστώ ζωής να βγαίνουν κάποια παλία ελαττώματα όμως είμαστε "υποχρεωμένοι" να τα κόψουμε καθώς και η καλιελαία έχει κεντριστεί και οι παραφυάδες αφαιρούνται.
"Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού": Ενα άλλο γεγονός της ζωή του χριστιανού είναι οτι λέει πάντα αλήθεια: Ψαλμ. 12:1 "Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού·" Λέω στην καρδιά μου την αλήθεια αλλά λέω και στον διπλανό μου την αλήθεια. Ο χριστιανός δεν λέει ψέματα, δεν λέει και ναι και όχι, αλλά το ναί είναι ναί και το όχι είναι όχι.
"Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας" Κάποιος μπορεί να μας ενοχλεί, να μας αδικεί και οργιζόμαστε. Καθώς θα τελείώνει η μέρα θα πρέπει να έχει φύγει αυτή η οργή. Θα πρέπει να τα έχουμε "βρει" με τον εαυτό μας και να έχουμε συμφιλιωθεί να έχει ησυχάσει η καρδιά μας. Αν δεν μπορώ να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει να την βγάλω. Διότι άμα η οργή και ο θυμός παραμένει μέσα στην καρδιά μου, αρχίζω και σκέφτομαι διάφορα. Σκέφτομαι πονηρά, σκέφτομαι εκδικητικά με κακία, μπαίνει φθόνος στην καρδιά μου, μπαίνουν ρίζες πικρίας και ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να ελευθερωθεί διότι ο διάβολος βρίσκει χώρο στην καρδιά μου.
"Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα": Το ευαγγέλιο αναποδογυρίζει τα πράγματα, μας αναποδογυρίζει την ζωή μας. Οχι μόνο δεν πρέπει να κλέβω αλλά να δουλεύω και να δίνω κιόλας. Η κλοπή δεν είναι μόνο να κλέψω το πορτοφόλι του άλλου, αλλά να παίρνω ότι δεν μου ανήκει. Οταν δεν αποδίδω εκείνο το οποίο πρέπει στον άλλον, τον κλέβω. Το ευαγγέλιο λέει όχι μόνο να μην κλέβουμε αλλά να δουλεύουμε τίμια και από αυτά τα οποία έχουμε να αποδώσουσε και σε κάποιον άλλο. Δηλαδή όχι μόνο να δώσω στον άλλον αυτό που του οφείλω (να μην τον κλέβω) αλλά αφού έχω αποδόσω τις υποχρεώσεις μου, θα δώσω στον άλλον και από αυτό το οποίο έχω.
"Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας" : Ο χριστιανός δεν μπορεί να λέει άσχημες και αισχρές κουβέντες, να βγαίνουν λόγια σαπρά από το στόμα του χριστιανού αλλά ο λόγος του θα πρέπει να είναι προς χρείαν οικοδομής.
"Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως.": Το συμπέρασμα όλων των παραπάνω οτι όταν αυτά υπάρχουν στον άνθρωπο είναι να λυπάται το Πνεύμα το Αγιο. Οταν υπάρχει ασέλγεια, οταν υπάρχει θυμός με αμαρτία που δεν μπορεί να φύγει, όταν υπάρχει κλοπή, λυπάται το Πνεύμα το Αγιο. Καμιά φορά ο Θεός μας επισκέπτεται ενώ είμαστε έτσι, και νομίζουμε οτι είμαστε καλοί αφού μας επισκέπτεται. Ομως ο λόγος της επίσκεψης είναι οτι θέλει να αγιαστούμε, να μας δώσει την δύναμη να αποβάλουμε όλα αυτά τα κακά από πάνω μας. Μην εκλαμβάνουμε την επίσκεψη του Θεού σαν επιβράβευση (π.χ."μου μίλησε ο Θεός" ή "μου έδειξε ο Θεός ένα ενύπνιο" ) η επίσκεψη του Κυρίου είναι για να μας δείξει οτι είναι παρόν και θέλει να αγιαστούμε. Το Πνεύμα το Αγιο όταν αμαρτάνουμε λυπάται. Πολλές φορές με αμαρτίες όντες ζητάμε από τον Θεό να μας οδηγήσει και να κάνει θαύματα με μας, όμως ο Θεός προσπαθεί να μας βγάλει από την αμαρτία προσπαθεί να κόψει τα ελαττώματα, προσπαθεί να μας αγιάσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει αλλά λυπάται και περιμένει την επιστροφή και την διόρθωση.
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2011 11:40
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 42 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα69
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1528
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8492
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992925

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.