• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Συχνές Ερωτήσεις

 

Συχνές Ερωτήσεις
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2012 01:37

 

1) Τι είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής;
Η Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι μια Χριστιανική Εκκλησία, αναγνωρισμένη σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα λειτουργεί με Άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2) Γιατί λέγεται Εκκλησία "της Πεντηκοστής";
Η Εκκλησία της Πεντηκοστής έχει πάρει το όνομά της από την ημέρα της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με τη Αγία Γραφή (Πράξεις 2:1-4), οι πιστοί ήταν μαζεμένοι στο ίδιο μέρος, και την ημέρα της Πεντηκοστής, γέμισαν όλοι με  Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες, ως σημείο και απόδειξη του ότι ήταν βαπτισμένοι στο Άγιο Πνεύμα.
 
Η Εκκλησία της Πεντηκοστής, πιστεύει ότι αυτό δεν ήταν ένα γεγονός που συνέβηκε μια φορά για τότε, αλλά είναι κάτι που μπορεί και συμβεί και σήμερα. Αυτό το στηρίζει στο κήρυγμα του απόστολου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: "Η υπόσχεση (της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος) είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας, και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας." (Πράξεις 2:39).

3) Γιατί οι Πεντηκοστιανοί είναι χριστιανοί και δεν είναι αιρετικοί;
Είναι γενικά αποδεκτό ότι αιρετικός είναι εκείνος που απορρίπτει και εναντιώνεται στα βασικά δόγματα της Χριστιανικής πίστης: Τριαδικός Θεός, Σταυρική θυσία, Σύμβολο Πίστεως κ.λπ.

Οι Πεντηκοστιανοί είναι Χριστιανοί γιατί:
1. Πιστεύουν στο Σύμβολο της Πίστεως, δεχόμενοι όλα τα βασικά δόγματα της Χριστιανικής πίστης (Αγία Τριάδα, δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, κ.λπ.)   
2. Πιστεύουν σαν τη Μητέρα του Χριστού και τους αποστόλους Του (Πράξεις κεφ. 1 και 2) 
3. Πιστεύουν και διδάσκουν όλη την Αγία Γραφή, προσπαθώντας να εκτελούν μόνο όσα λέει, και απορρίπτοντας ανθρώπινες παραδόσεις που έρχονται σε αντίθεση με αυτήν

4) Τι είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής σε σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία;
Η Εκκλησία της Πεντηκοστής, όπως η Ευαγγελική και η Ρωμαιοκαθολική, είναι ετερόδοξη ως προς της Ορθόδοξη εκκλησία.

Στο βιβλίο Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 145 είναι γραμμένο: "Ως προς την Ορθόδοξη Εκκλησία ετερόδοξοι είναι οι χριστιανοί οι μη ορθόδοξοι". Η Εκκλησία της Πεντηκοστής λειτουργεί επίσημα από το κράτος παίρνοντας άδεια από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων-Τμήμα Ετεροδόξων, και όχι από τμήμα αιρετικών ή παραθρησκευτικών οργανώσεων. Εξ άλλου υπάρχουν εκκλησίες της Πεντηκοστής που συνεργάζονται με την Ορθόδοξη εκκλησία, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκκλησιών

5) Πόσοι Χριστιανοί της Πεντηκοστής υπάρχουν;
Στην Ελλάδα οι Χριστιανοί της Πεντηκοστής είναι μερικές χιλιάδες. Παγκοσμίως, επίσημες στατιστικές πηγές, μιλούν για 500 με 550 εκατομμύρια πιστούς (μαζί με κείνους που παραδέχονται την εμπειρία της Πεντηκοστής).

6) Ποιοι είναι οι εργάτες της Εκκλησίας της Πεντηκοστής;
Οι εργάτες (επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι κ.λπ.) των Εκκλησιών της Πεντηκοστής, είναι άμισθοι από την εκκλησία και το κράτος. Εργάζονται στο επάγγελμά τους ως εργάτες, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές κ.λπ., και παράλληλα εκτελούν τα καθήκοντά τους, λειτουργώντας την εκκλησία. Σαν τους εργάτες της Αποστολικής εκκλησίας, δεν φέρουν ιδιαίτερη αμφίεση.
  
7) Έχει αγίους η Εκκλησία της Πεντηκοστής;
Η απάντηση εδώ εξαρτάται από το τι ακριβώς σκέφτεστε κάνοντας την ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι ο Θεός είναι τόσο απόμακρος και απρόσιτος και ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός Του, δεν μπόρεσε με την ενσάρκωσή Του να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο, ώστε να χρειαζόμαστε τη μεσιτεία και μεσολάβηση ενδιάμεσων, δηλαδή των αγίων, τότε η απάντηση είναι όχι. Οι Πεντηκοστιανοί τιμούν τους αγίους ως παραδείγματα μίμησης για μια ζωή πίστης και αφοσίωσης. Δεν τους προσκυνούν όμως, και ούτε προσεύχονται σ' αυτούς. Η προσευχή τους απευθύνεται απευθείας στο Θεό, ο οποίος δίνει το δικαίωμα και το προνόμιο στον καθένα να Τον αποκαλεί Πατέρα και να βιώνει μία σχέση αμεσότητας μαζί Του. 
  
8) Γιατί οι Εκκλησίες της Πεντηκοστής δεν έχουν εικόνες;
Οι Πεντηκοστιανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την εικαστική, αισθητική και διδακτική χρήση των εικόνων. Το πρόβλημα είναι η λατρευτική χρήση τους. Ο Θεός όρισε νωρίς, από την Παλαιά Διαθήκη, η λατρεία Του να είναι ανεικονική (χωρίς εικόνες), γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ζητά λατρεία "εν πνεύματι και αληθεία".

9) Οι Πεντηκοστιανοί πιστεύουν στην Παναγία;
Οι Πεντηκοστιανοί τιμούν την Παναγία, μνημονεύουν με σεβασμό την αγιότητά της, και την μακαρίζουν για το προνόμιο που της δόθηκε να μετάσχει στο μυστήριο των αιώνων, την Ενσάρκωση του Θείου Λόγου, του Ιησού Χριστού. Παραδειγματίζονται από τη ζωή της, δίνοντας προσοχή στην προτροπή της "ό,τι σας λέγει (ο Ιησούς) κάμετε", που είπε στο γάμο της Κανά. Με την ενέργεια της αυτή έστρεψε τα βλέμματα όλων στον υιό της, τον Κύριο Ιησού Χριστό.

10) Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένη μετάφραση της Αγίας Γραφής;
Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής συνιστά την μελέτη του αρχαίου κειμένου (και της αρχαίας μετάφρασης των Εβδομήκοντα), όμως καθώς αυτό είναι δύσκολο από πολλούς, χρησιμοποιεί κυρίως την Νεοελληνική Μετάφραση του Ορθόδοξου αρχιμανδρίτη Νεόφυτου Βάμβα, που είναι στην ελληνική καθαρεύουσα. Για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, η Νεοελληνική Μετάφραση αποτελεί μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στο αρχαίο κείμενο και στις πολλές σύγχρονες μεταφράσεις καθώς ο Βάμβας παρεμβαίνει μόνο στο 18% του αρχικού κειμένου χωρίς να αλλάζει τη νοηματική αλληλουχία.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται, ενθαρρύνονται και μοιράζονται διάφορες σύγχρονες μεταφράσεις όπως οι: Αγία Γραφή—Μεταφορά στη Νεοελληνική, Αγία Γραφή-Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα και Καινή Διαθήκη των Τεσσάρων Καθηγητών.

11) Τι γίνεται στις συναθροίσεις της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής;
Οι συναθροίσεις της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση, εκτός από κάποιες κεντρικές εκκλησίες, στις οποίες γίνονται συναθροίσεις καθημερινώς. Η κάθε τοπική εκκλησία έχει δικό της ωράριο συναθροίσεων, ενώ ο καθένας –μέλος ή όχι της Εκκλησίας, μπορεί να τις παρακολουθήσει ελεύθερα.

Οι συναθροίσεις διεξάγονται κυρίως σε απογευματινές ώρες. Αρχίζουν με ένα προσδιορισμένο χρονικό διάστημα προσευχής, δοξολογίας και ελεύθερης λατρείας, ενώ ακολουθεί το βασικό μέρος της συνάθροισης, που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή και περιλαμβάνει υμνωδία και ομιλίες βασισμένες στην Αγία Γραφή.

Κατά την Κυριακάτικη Λειτουργία τελείτε και η Θεία Ευχαριστία. Η συνάθροιση αυτή συνήθως διεξάγεται το πρωί της Κυριακής -σε κάποιες περιπτώσεις το απόγευμα. Η συνάθροιση της Κυριακής, ως προς τη δομή είναι ίδια με τις υπόλοιπες συναθροίσεις. Μετά το Κήρυγμα όμως, έπειτα από προσευχή, διαμοιράζονται από τους πρεσβυτέρους –ή αν είναι ανάγκη από τους διακόνους, πρώτα τα κομμάτια από τον ένα άζυμο άρτο –το Σώμα του Χριστού, και έπειτα μικρά ποτήρια με κόκκινο κρασί που προέρχεται από ένα δοχείο –το Αίμα του Χριστού. Η Συνάθροιση της Κυριακής κλείνει με μια ελεύθερη και μυστική συνεισφορά.

Πολλές τοπικές εκκλησίες διεξάγουν ειδικές συναθροίσεις για τη νεολαία της εκκλησίας, στις οποίες γίνονται συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέματα, υπό το πρίσμα της Αγίας Γραφής. Επίσης στις εκκλησίες υπάρχουν για τα παιδιά, τα Κυριακά Σχολεία (κάτι αντίστοιχο με τα Κατηχητικά Σχολεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας).

 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 42 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα73
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1532
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8496
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992929

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.