• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Μέγας πλουτισμός

 

Μέγας πλουτισμός
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2012 23:43

Ίσως ακούγεται προκλητικό, στην εποχή της οικονομικής στενότητας που ζούμε, να μιλάμε για πλουτισμό.
Τη στιγμή μάλιστα που οι περισσότεροι από μας, φυσικά χωρίς τη θέλησή μας και εντελώς ξαφνικά, αναγκαζόμαστε να ζούμε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, από αυτή που μέχρι πρόσφατα ζούσαμε.
Μια νέα πραγματικότητα, που μας υποχρεώνει να υπομένουμε σκληρά οικονομικά μέτρα και αλλάζει άρδην τη ζωή μας.
Η κοινωνία μας αλλάζει μορφή, καθώς ο αριθμός των ανέργων καθημερινά διογκώνεται, επιχειρήσεις καταρρέουν, το επίπεδο της ζωής των περισσοτέρων υποβαθμίζεται, κατοχυρωμένα από ετών δικαιώματα καταργούνται και η εγκληματικότητα διαρκώς αυξάνει.
Δικαιολογημένα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η αβεβαιότητα και η απόγνωση, ως φυσική συνέπεια, καταλαμβάνουν πλέον θέση στις καρδιές και των μέχρι πρότινος αισιόδοξων ανθρώπων.
Είναι όμως η οικονομική ευμάρεια, την οποία μέχρι τώρα απολαμβάναμε, το μοναδικό και κυρίαρχο στοιχείο της ευτυχίας; Είμασταν μέχρι τώρα πραγματικά ολοκληρωμένοι ή ζούσαμε μια ψευδαίσθηση;
Μήπως τελικά οικοδομήσαμε τη ζωή μας πάνω σε σαθρά θεμέλια; Μήπως οι επιλογές και οι επιδιώξεις μας ήταν λανθασμένες; Μήπως δώσαμε προτεραιότητα σε υλικές μόνον αξίες και απολαύσεις και τώρα που είναι ανάγκη να τις μειώσουμε ή να τις αποχωριστούμε, μας κακοφαίνεται;
Βεβαίως, είναι επιθυμητό να ζει ο άνθρωπος άνετα και να μη στερείται τα αγαθά που χαρίζει ο Θεός.
Η ζωή μας όμως, δεν εξαρτάται από την επάρκεια και την αφθονία υλικών πραγμάτων αφού, «εάν τις έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού» (Λουκ.ιβ-15)
΄Αραγε, είναι αυτός ο σκοπός της ζωής; Δηλαδή βρεθήκαμε στη γη για να συσσωρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά αγαθά, να φάμε και να απολαύσουμε;
Και αν τελικά το κατορθώσουμε, ποιό το όφελος; Είναι αυτός ο αληθινός πλουτισμός;
Όχι, αγαπητοί. Στον κόσμο αυτό δεν ήρθαμε συμπτωματικά ούτε είναι αυτός ο σκοπός της ζωής. Μας έφερε ο Θεός για να Τον γνωρίσουμε. Δεν ήρθαμε εδώ για να μείνουμε. Επισκέπτες είμαστε. Ο προορισμός μας είναι η αιωνιότητα. Εδώ είμαστε διαχειριστές υλικών πραγμάτων και πνευματικών χαρισμάτων τα οποία μας εμπιστεύθηκε ο Θεός. Η επίγεια ζωή μας είναι μια παρένθεση στην αιωνιότητα και χρόνος προετοιμασίας για αυτήν. Από εδώ καθορίζεται η θέση μας στην αιωνιότητα.
Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε το χρόνο, να βρούμε το αληθινό νόημα και να μη ξεκλίνουμε από τον ουσιαστικό σκοπό της ζωής.
Ο λόγος του Θεού, που γνωρίζει την πραγματική υπόσταση του ανθρώπου, μας δίνει μιαν άλλη διάσταση της ζωής και μια εντελώς διαφορετική περιγραφή της πληρότητας.
« Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος,αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος Θεού» (Ματθ.δ 4).
Μας συστήνει έναν άλλο, σημαντικότερο πλουτισμό, « Μη θησαυρίζετε επί της γης ……αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας » (Ματθ.στ΄. 19-21).
Όποιος κατανοεί αυτές τις αλήθειες, είναι πραγματικά χαρούμενος. Ξέρει γιατί ζει και δεν αισθάνεται ποτέ στερημένος. Άλλωστε, φτωχός στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός που έχει λίγα, αλλά αυτός που δεν αρκείται σ΄ αυτά.
«Αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι Αυτός είπε, δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει» (Εβρ.ιγ-5)\
«Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας»(Τιμ.Α΄στ΄6).
Αυτό είναι το μυστικό της αληθινής και ευλογημένης Χριστιανικής ζωής !
Γιατί η συνύπαρξη της ευσέβειας και της αυτάρκειας, χαρακτηρίζει ανθρώπους που γνωρίζουν, αγαπούν και εμπιστεύονται τον Θεό και η ζωή τους είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και παρουσία Θεού δια Πνεύματος Αγίου.
Είναι αυτοί που αγωνίζονται στη ζωή, «ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες»( Κορ.Β΄ στ-10).
Έχουν στην καρδιά τους έναν αληθινό θησαυρό. Βρήκαν τον καλό μαργαρίτη και τον πραγματικό σκοπό της ζωής.
Στηρίζονται στον κραταιό βραχίονα του Κυρίου, και δεν είναι πλέον μετέωροι, «αλλά είναι πλήρεις εν Αυτώ».
Δεν έχουν γήινες επιδιώξεις, αλλά «έχοντες διατροφές και σκεπάσματα» αρκούνται εις αυτά.
Δεν επιδιώκουν υλικό πλουτισμό, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό «οδηγεί σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τον άνθρωπο σε όλεθρο και απώλεια, επειδή ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία» (Τιμ.Α΄στ΄-9).
Αντιθέτως, ζητούν την δικαιοσύνη,την ευσέβεια,την πίστη,την αγάπη,την υπομονή,την πραότητα, κατακτήσεις που συνιστούν αληθινό πλούτο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μωϋσής ο οποίος αρνήθηκε να λέγεται γιός της θυγατρός του Φαραώ «προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού,παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας ,κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλύτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω Θησαυρούς ,διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσίαν»(Εβρ.ια-24-26)
Ο Εκκλησιαστής επίσης ,που γεύθηκε σε υπέρμετρο βαθμό πλούτη, δόξα, τιμές ,όλες τις απολαύσεις της γης και δεν εμπόδισε την καρδιά του από πάσης ευφροσύνης ,καταλήγει ότι, «τα πάντα είναι ματαιότης και θλίψις πνεύματος», η δε ακροτελεύτια συμβουλή του είναι, «Φοβού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς Αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου».
Ίσως ,είναι ευκαιρία, μετά από όλες αυτές τις σκέψεις, και βιώνοντας αυτές τις δύσκολες πραγματικά μέρες, να προβληματιστούμε, ή και να συνετισθούμε όλοι μας. Μήπως τελικά κοπιάζουμε πολύ για την ματαιότητα και δεν πλουτίζουμε με τον αληθινό πλούτο που θα μείνει στην αιωνιότητα;
Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας και να δούμε τη ζωή μας κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου;
Η συνετή προσευχή του παροιμιαστή ,άς μας βρεί μιμητές:
« Πτωχείαν και πλούτον μη δώσης εις εμέ, τρέφε με με αυτάρκη τροφήν, μήποτε χορτασθώ και σε αρνηθώ …ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί ματαίω».
Η ζωή μας είναι στα χέρια του Παντοδυνάμου και αυτή η πεποίθηση πρέπει να καθησυχάζει όλες τις ανησυχίες μας.
Σε εμάς μένει να ζητάμε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Αυτού και Αυτός θα χαρίζει εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβεια.
 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2012 00:02
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα63
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1389
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8353
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992786

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.