• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Kαι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Ιωάννης κεφ. η’ 32

 

Kαι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Ιωάννης κεφ. η’ 32
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2012 23:44

 

Έχουμε πραγματικά ανάγκη να ελευθερωθούμε από κάτι; 
Οι Φαρισαίοι δεν καταλάβανε τον λόγο που τους είπε ο Κύριος γι’ αυτό και αντιδράσανε και του απάντησαν ότι δεν γίνανε δούλοι κανενός ποτέ και ότι είναι σπέρμα του Αβραάμ .
 
Ας πάμε τώρα στον σημερινό άνθρωπο που έχει φαινομενικά μια ελευθερία στην ζωή του να κάνει ότι θέλει, χωρίς αυτό βέβαια να είναι αντίθετο στο νόμο.
‘ Ετσι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να μπει στο internet, να πάει σινεμά, να βγει έξω να διασκεδάσει , να πάει ταξίδια , να κάνει καριέρα και ότι άλλο μπορεί να βάλει στόχο ή να επιθυμήσει η καρδιά του .
 
Όλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν παγίδα και να σκλαβώσουν τον πνευματικό άνθρωπο μέσα σε πάθη και επιθυμίες που απομακρύνουν το παιδί του Θεού από τον πλάστη του και δημιουργό του, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όπως θα πει και ο Δαβίδ στον Ψαλμό ιη’2: «Ο Κύριος είναι η πέτρα μου και φρούριο μου και ελευθερωτής μου». 
 
Αν δεχτούμε τον Λόγο του Θεού Aυτός θα φωτίσει τις καρδιές μας και τη διάνοια μας, ώστε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στην ζωή μας, γιατί Αυτός είναι η αλήθεια που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε ζωή ΑΙΩΝΙΑ, "Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον." Ιωάννης γ’16 . 
Θα είναι Αυτός που θα δίνει την δύναμη στην αδυναμία μας δια του Πνεύματος Του να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, "Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολουθή. 
Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν. 
Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; 
Η τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;" Μάρκος η’34-37 και να καθαρίσουμε τις ψυχές μας δια της υπακοής της αληθείας Πέτρου α’ 22-24, ώστε στον χρόνο που μας μένει σε αυτόν τον κόσμο (που είναι πολύ σύντομος) να δοξάζεται ο Χριστός μέσα στην ζωή μας με τα καλά μας έργα, προσμένοντας την μακαρία ελπίδα.
Αυτή η ελπίδα είναι ο Χριστός ο οποίος έδωσε τον εαυτό Του για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και να μας καθαρίσει με το αίμα Του σε μια καινούργια ζωή," Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού," Εβραίους ι’ 19,20 ,σαν ΕΚΛΕΚΤΟ δικό Του λαό,"προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, 
όστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, διά να μας λυτρώση από πάσης ανομίας και να μας καθαρίση εις εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων." Πρός Τίτο β’ 13-14 .
 
Ας ζητάμε από τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ να μας αποκαλύπτει το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημα του στην ζωή μας και θα δούμε έναν Θεό γεμάτο σπλάχνα που δεν θα μας απορρίψει ποτέ. Αν πηγαίνουμε ενώπιόν Του με ειλικρίνεια και ταπεινό πνεύμα ο Θεός θα έχει πάντα να μας ανταποδώσει ΑΓΑΠΗ γιατί Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ,"Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς.
Ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ." Ιωάννης Α’ δ’ 16. Ενώ μπορεί η καρδιά μας είναι γεμάτη με φόβους και ανασφάλειες, που μας δημιουργούν οι αποτυχίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την ζωή, ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μπορεί να μας ελευθερώσει, όσο και δύσκολο ή ακατόρθωτο να φαίνεται σε εμάς.
Ποιός μπορούσε να ελευθερώσει αυτόν τον άνθρωπο στην χώρα των Γαδαρηνών Μάρκος ε’ 1-15 που δημιουργούσε τόσο σοβαρά προβλήματα στους γύρω του και όλοι τον φοβόντουσαν; 
Κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να σωθεί αλλά και κανένας δεν μπορούσε να κάνει κάτι.Μόνο ο Κύριος με ένα Λόγο Του ελευθέρωσε την ψυχή και το σώμα του και του έδωσε την ευκαιρία να ζήσει ευσεβώς στο παρόντα αιώνα και να ομολογήσει τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός στην ζωή του. 
 
‘Οποιον λοιπόν ελευθερώσει ο Κύριος Ιησούς γίνεται πλέον παιδί του Παντοδύναμου Θεού, απολαμβάνει την χαρά της σωτηρίας και έχει την ειρήνη Του Χριστού στην καρδιά του Φιλιππησίους δ’ 6-7: « Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού».
 
Να μην έχουμε λοιπόν στο μυαλό, μας έναν Θεό που μας λέει συνέχεια μη ή πρέπει, αλλά να του ζητήσουμε να γίνει Κύριος της ζωής μας. Ας του δώσουμε την καρδιά μας και ας τον αφήσουμε να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και να μας χαρίζει αιώνια ζωή. 
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2012 00:02
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα42
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1368
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8332
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992765

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.