• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Τα Διατάγματά Μου Και Τας Κρίσεις μου

 

Τα Διατάγματά Μου Και Τας Κρίσεις μου
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 01 Μάιος 2012 23:06

 

Ο Μωυσής ο άνθρωπος του Θεού, παρέλαβε το νόμο του Θεού, ο οποίος αποτελείτο από διατάγματα και κρίσεις. Σε πολλά σημεία συναντούμε: «τα διατάγματα μου και τας κρίσεις μου θέλετε φυλάττει».
Έτσι μιλούσε ο Θεός προς τον Μωυσή και από την πλευρά του ο Μωυσής, έλεγε προς το λαό: (Δευτερονόμιο) «ιδού εγώ σας δίδαξα διατάγματα και κρίσεις».
 
Άραγε      τι είναι τα διατάγματα και οι κρίσεις;
Σήμερα, στην καινή διαθήκη έχουμε διατάγματα και κρίσεις;
Τι καλό φέρνουν στη ζωή μας τα διατάγματα και αι κρίσεις;
 
Γιατί πρέπει να διδάσκουμε τους υιούς μας και τους εγγονούς μας τα διατάγματα      και τας κρίσεις;
 
 Τα Διατάγματα (ή προστάγματα) είναι οι ακριβείς εντολές, που ο Θεός παρέδωσε και ζήτησε να τηρηθούν κατά γράμμα. Π.χ η Λευιτική ιεροσύνη, οι περί ανομίας προσφορές, ο νόμος του ολοκαυτώματος, ο νόμος της εξ αλφίτων προσφοράς, ο νόμος περί καθαρισμού εάν τις αμαρτήσει, ο νόμος του σαββάτου, κλπ
 
 Αι κρίσεις, είναι ο άγραφος νόμος, αι κρίσεις του Θεού, που προέρχονται από την αγάπη μας προς αυτόν, ώστε να φοβούμεθα αυτόν και να φυλάττουμε το αρεστόν ενώπιον αυτού. Αι κρίσεις του λόγου του Θεού, δεν είναι γραμμένες, καθώς είναι ανεξάντλητες και πηγάζουν από την σοφία και τη σύνεση, που ο καθένας μας διατηρεί μέσα του.
 
Δείτε:
 Δευτ. 4:6 Φυλάττετε λοιπόν και κάμνετε αυτά· διότι αύτη είναι η σοφία σας και η σύνεσίς σας ενώπιον των εθνών· τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουσιν ειπεί, Ιδού, λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος.
Σήμερα;
 
 Σήμερα, στην καινή διαθήκη, μερικοί νομίζουν ότι ο Χριστός με το ευαγγέλιο της σωτηρίας, δεν μας άφησε εντολές! Νομίζουν ότι το ευαγγέλιο της χάριτος είναι μόνον η άφεσις των αμαρτιών χωρίς καμία υποχρέωση!
Όμως, τι λέγει ο απόστολος Παύλος, με την εξουσία που του δίδει ο Κύριος: 1Κορ. 14:37 Εάν τις νομίζη ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθη εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς, ότι είναι εντολαί του Κυρίου. Ακόμη ο Κύριος μας Ιησούς:
 
Ιωάν. 14:21 Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν.
Ο ευαγγελιστής Ιωάννης: 1Ιωάν. 2:4 Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει·
 
1Ιωάν. 2:7 Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολήν νέαν, αλλ' εντολήν παλαιάν, την οποίαν είχετε απ' αρχής· η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος, τον οποίον ηκούσατε απ' αρχής.
2Ιωάν. 1:5 Και τώρα σε παρακαλώ, κυρία, ουχί ως γράφων προς σε εντολήν νέαν, αλλ' εκείνην την οποίαν είχομεν απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους.
 
Εφεσ. 6:2 Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν,
Τι καλό φέρνουν στη ζωή μας, τα διατάγματα και αι κρίσεις;
 
 Η απάντηση: Δευτ. 4:40 Και φύλαττε τα διατάγματα αυτού και τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον· διά να ευημερής συ και οι υιοί σου μετά σε και διά να μακροημερεύης επί της γης, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε διαπαντός.
Επίσης:
 
Εφεσ. 6:3 διά να γείνη εις σε καλόν και να ήσαι μακροχρόνιος επί της γης.
Πράγματι δεν μπορούμε να φανταστούμε το καλό που έρχεται στη ζωή μας. Ιδέ: Ψαλ. 91:7 Χιλιάς θέλει πίπτει εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου· πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει.
 
Και:
Ψαλ. 91:16 Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου.
 
Τα παιδιά μας;
 Τέλος, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουν ανάγκη από καθοδήγηση και διδασκαλία. Δεν αρκεί η σχολική ύλη ούτε η εργασία που γίνεται στο σχολείο. Είναι αναγκαία η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών μας με ευθύνη των γονέων, όπου θα διδάξουν την πίστη, την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού.
 
Με άλλα λόγια, θα μιλήσουν για τον πατέρα Θεό και για τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
 Όμως, θα διδάξουν τα παιδιά επί πλέον, την φύση των ανθρώπων ότι είναι αμαρτωλή, ότι ο άνθρωπός είναι κακός και πρέπει να αναγεννηθεί διότι διαφορετικά θα κλέβει, θα σκοτώνει, θα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Έτσι μαθαίνουμε τα παιδιά μας τους χαρακτήρες των ανθρώπων και πώς να προστατεύονται από αυτούς.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Μάιος 2012 23:10
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 40 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα65
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1524
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8488
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992921

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.