• Εγγραφή

Home  //  Νέα  //  Χριστιανισμός και Επιστήμη - Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

Χριστιανισμός και Επιστήμη - Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2012 23:10

Τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για να καταλάβουν οι επιστήμονες πού βρίσκεται η έδρα της συνείδησης, δηλαδή η επίγνωση του ανθρώπου για το ποιος είναι και το πώς σκέπτεται και αισθάνεται.

 

Ο John Searle, διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα της έρευνας της συνείδησης, δηλώνει: "Στην παρούσα φάση της έρευνάς μας για τη συνείδηση, δε γνωρίζουμε πώς αυτή λειτουργεί και πρέπει να δοκιμάσουμε όλες τις ιδέες"!
 
O Jerry A. Fodor παρατηρεί: "Κανένας δεν έχει την παραμικρή ιδέα πως κάτι το υλικό, όπως το σώμα του ανθρώπου, μπορεί να έχει συνείδηση." Πολύ σοβαρή διαπίστωση, όταν μάλιστα βγαίνει από τα χείλη διακεκριμένων κατά κόσμο επιστημόνων και σύγχρονων φιλοσόφων.
Φανερώνει το απόλυτο σκοτάδι μέσα στο οποίο βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, μακριά από την απόλυτη αλήθεια, που είναι ο Λόγος του Θεού.
 
Πρόσφατα ο Sir John Maddox, πρώην εκδότης του φημισμένου περιοδικού Nature, δήλωσε: "Ο κατάλογος των αντικειμένων στα οποία έχουμε άγνοια, πρέπει να περιλάβει και τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Είναι ένα μεγάλο αίνιγμα από τι συνίσταται η συνείδηση του ανθρώπου. Παρά τις μεγάλες προόδους της νευροεπιστήμης τον τελευταίο αιώνα, βρισκόμαστε τόσο μακριά από την κατανόηση του θέματος αυτού, όσο και πριν από ένα αιώνα."
 
Δυστυχώς, από την εποχή του Αναξίμανδρου του Έλληνα φιλοσόφου του 6ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος πρώτος διατύπωσε την άποψη ότι η ζωή προέρχεται από τη λάσπη, επειδή έβλεπε από αυτήν να βγαίνουν σκουλήκια και μύγες, ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου μακριά από την αλήθεια του Λόγου του Θεού δεν άλλαξε.
 
Ο Αναξίμανδρος διατύπωσε κατά βάση τη θεωρία της αυτόματης γένεσης, η οποία βέβαια καταρρίφθηκε από τον Pasteur που απέδειξε ότι τα σκουλήκια και οι μύγες δε γεννιόνταν αυτομάτως από το νερό και τη λάσπη, αλλά από τα αυγά που υπήρχαν μέσα σε αυτά.
Αργότερα, ο Δαρβίνος επαναδιατύπωσε την ίδια κατά βάση άποψη της "αρχέγονης σούπας", για να εξηγήσει την προέλευση και την εξέλιξη των ειδών, θεωρία που παντελώς καταρρίφθηκε από τη σύγχρονη επιστήμη.
 
Σήμερα, οι επιστήμονες πάλι προσπαθούν να εντοπίσουν την έδρα της συνείδησης-της ψυχής μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Είναι κατά βάση η υλιστική άποψη κατά την οποία η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, η αυτογνωσία, η συνείδηση, με λίγα λόγια ο εσωτερικός πνευματικός άνθρωπος είναι αποτέλεσμα και απόρροια της ύλης, του εγκεφάλου, ή κατά άλλους, της κοιλιάς, του κοιλιακού νευρικού πλέγματος που περιβάλλει τα κοιλιακά σπλάχνα!
 
Η ερώτηση με απορία του αγγέλου προς τις μυροφόρες, θα μπορούσε να απευθύνεται και στους σύγχρονους επιστήμονες: " Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών". (Λουκάς 24:5)
Ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει ότι αυτογνωσία και συνείδηση υπάρχουν ανεξάρτητα από το υλικό σώμα.
 
Όταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ εστάλη από το Θεό στο Ζαχαρία για να τον ενημερώσει ότι εισακούσθηκαν οι προσευχές του και ότι η γυναίκα του Ελισάβετ επρόκειτο να συλλάβει και να γεννήσει υιό, τον Ιωάννη τον βαπτιστή, είπε στο δυσπιστούντα Ζαχαρία.: "εγώ είμαι Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλην δια να λαλήσω προς σε, και να σε ευαγγελίσω ταύτα..". Δηλαδή ο άγγελος, αν και δεν έχει υλικό σώμα, έχει αυτογνωσία και συνείδηση του ποιος είναι και τι κάνει.
 
Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι το υλικό μας σώμα δεν είναι η πηγή της αυτογνωσίας και της συνείδησης, αλλά είναι το προσωρινό, επίγειο σκήνωμα, μέσα στο οποίο κατοικεί ο εσωτερικός άνθρωπος. "Διότι εξεύρομεν, ότι, εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλασθή, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικίαν αχειροποίητον, αιώνιον , εν τοις ουρανοίς." (Β Κορινθίους 5:1).
 
Ο Ιώβ, περίπου 2000 χρόνια π.Χ., λέει: "Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδεί τον Θεόν, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου και ουχί άλλος. Οι νεφροί μου κατατήκονται εν τω κόλπω μου.
 
O απόστολος Πέτρος δηλώνει: "…επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μοι εφανέρωσε.." (Β Πέτρου 1:14). Ο δε απόστολος Παύλος διευκρινίζει: "στενοχωρούμαι υπό των δύο, έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω, και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν τη σαρκί, είναι αναγκαιότερον διά σας." (Φιλιππησίους 1:23-24).
 
Η παραμονή μας μέσα στο επίγειο αυτό σκήνωμα είναι πολύ σημαντική διότι πρόκειται όλοι να δώσουμε λόγο ενώπιον του Θεού για το τι πράξαμε κατά τη διάρκεια αυτής της ενοίκησης. "Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε αποδημούντες, να ήμεθα ευάρεστοι εις Αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή έκαστος κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος, καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν, είτε κακόν." (Β Κορινθίους 5:9-10).
 
O Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε με την ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση και αυτογνωσία και μετά την αποχώρηση από το επίγειο σκήνωμά του. Ο πλούσιος γνώριζε ποιος είναι ο Αβραάμ, ο Λάζαρος και δυστυχώς γνώριζε και ποιος είναι ο ίδιος και ακόμη, και το τι έκανε όσο ήταν μέσα στο επίγειο σκήνωμά του. Θυμόταν ακόμα ότι είχε πέντε αδελφούς.. (Λουκάς 16:19-31).
 
Δεν είμαστε αντίθετοι με την επιστημονική σκέψη και αναζήτηση. Όταν όμως αυτή είναι έξω και αντίθετη με το Λόγο του Θεού, είναι φυσικό να καταλήγει σε αδιέξοδα και αντιφάσεις. Ας μην ξεχνάμε δε ότι , όπως έχουμε κατ'επανάληψη αναφέρει, οι μεγαλύτεροι επιστήμονες ήσαν θεοσεβείς άνθρωποι, οι οποίοι έβλεπαν την επιστημονική προσπάθεια σαν μία ψηλάφηση των σκέψεων του Θεού, που έφτιαξε και συντηρεί τον ορατό και τον αόρατο κόσμο.
 
1. Searle J. Quoted on front cover J Consciousness Stud.1995;2 (1)
2. Fodor JA. The big idea. Times Literary Supplement. July 3, 1992:20
3. Maddox J. The unexpected science to come. Sci Am..December 1999;281:62-69
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2012 23:16
 

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 49 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα112
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1571
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8535
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992968

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.