• Εγγραφή

 

Νέα
ΕΛΘΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2012 22:54

 

Στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου (Ματθαίος κβ’ 2-4) διαβάζουμε: «ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, όστις έκαμε γάμους εις τον υιόν αυτού, και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι.
 
Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, λέγων, είπατε προς τους προσκεκλημένους, Ιδού, το γεύμα μου ητοίμασα… και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους». Δεν σας ζητάω τίποτα, όλα είναι έτοιμα, λέει η πρόσκληση. Όχι, είναι η απάντηση.
 
Προβάλουν κάποιες δικαιολογίες, εδαφ. 5, ο ένας αγόρασε χωράφι, ο άλλος βόδια, ο τρίτος παντρεύτηκε, «έχε μας παρητημένους», Λουκάς ιδ’ 19. Τίποτα το αμαρτωλό από όλες αυτές τις προσπάθειες, όλα επιτρέπονται από τον Θεό και ευλογούνται, αλλά και τίποτα από όλα αυτά δεν θα έπρεπε να γίνει αιτία να απορρίψουν την πρόσκληση.
 
Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στη πίστη των ανθρώπων με τον Ιησού Χριστό. Νομίζουν ότι εγκαταλείπουν τη ζωή και χάνουν την προσωπική τους ελευθερία. Όμως ο Χριστός δεν μας καλεί για αποτυχία αλλά για κέρδος. Φροντίζει κάθε φάση της ζωής μας. Μας αποκαλύπτει ότι τα πάθη μας είναι αυτά που κρατάνε την ψυχή μας δεμένη και δεν μπορεί μόνη της να ελευθερωθεί.
 
Δεν είναι άπιστοι αυτοί που αρνούνται την πρόσκληση, αλλά χλιαροί στην πίστη. Παραδέχονται την ανάγκη που έχει ο κάθε άνθρωπος για πνευματική τροφή, αλλά προσωπικά δεν τη δέχονται. Δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι αυτός που τους καλεί και βιαστικοί από τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες, δεν έχουν χρόνο για έρευνα και πίστη να γνωρίσουν τον οικοδεσπότη του δείπνου και με επιπολαιότητα και αδιαφορία απαντούν, ‘όχι, ποιος Θεός;’
 
Στον 21ο αιώνα που ζούμε ‘ποιός Θεός’ απαντούν. Όπως είπε κάποτε ό Φαραώ προς το Μωυσή και τον Ααρών, Έξοδος ε’ 2, «Τις είναι ο Κύριος, εις του οποίου την φωνήν θέλω υπακούσει;» όταν του είπαν «ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ».
 
Όμως ο οικοδεσπότης του δείπνου είναι «ο Βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων», Αποκάλυψη ιθ’ 16. Επίσης ο Ησαΐας στο νγ’ 4-5, «αυτός ο Βασιλιάς τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε, και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη… και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν».
 
«Εσφάγη ως αρνίον και ηγόρασεν ημάς εις τον Θεόν δια του αίματος αυτού εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους», Αποκ. ε’ 9. Ο Ιησούς του Ναυή απευθυνόμενος στον λαό Ισραήλ, ο οποίος δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει ποιό Θεό θα λατρεύει και θα υπακούει, του λέει να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση.
 
«Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον», Ιησούς του Ναυή κδ’ 15. Επίσης στο Α’ Βασιλέων ιη’ 21 διαβάζουμε ότι ο προφήτης Ηλίας ρωτάει τον λαό Ισραήλ «έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων; Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλ’ εάν ο Βάαλ , ακολουθείτε τούτον».
 
Η περικοπή αυτή μας θυμίζει αυτό που λέει ο Κύριος στον Ματθαίο ς’ 24: «Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύη… Δεν δύνασθε να δουλεύητε Θεόν και Μαμμωνά», πάρτε μια συνειδητή και οριστική απόφαση.
 
Η παραβολή που διαβάσαμε συμβολίζει την ουράνια γιορτή του γάμου του αρνίου με την νύμφη ‘εκκλησία’, Αποκαλ. ιθ’ 7-9, και αποτελεί γεγονός μεγάλης σπουδαιότητας και σημασίας. Στον γάμο έχουμε μια επίσημη σύνδεση της νύμφης με τον Νυμφίο και θα είναι έκτοτε οριστική και αιώνια. Σαν γυναίκα Του πλέον η εκκλησία μοιράζεται τα πάντα, πλούτη και δόξα του Νυμφίου.
 
Στη μεγάλη χαρά που ακολουθεί το δείπνο του γάμου, αναφέρεται ένας μακαρισμός που πρέπει να προσέξουμε, εδάφιο 9 «μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου». Σ’ αυτόν το μακαρισμό είναι όλοι οι λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού και αποτελούν την νύμφη. Ο Θεός τους είχε στείλει πρόσκληση με πολλούς τρόπους και εκείνοι την δέχτηκαν και με μετάνοια και πίστη έβαλαν το Χριστό στην καρδιά τους και Κύριο στη ζωή τους
 
Διαβάζοντας τα παραπάνω έρχεται στο νου μας το εδάφιο 3 στους Εβραίους β’: «πώς ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν;» Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να αδιαφορήσουμε για μια τόσο τιμητική και θαυμάσια πρόσκληση, και όχι μόνο αλλά με ζήλο πρέπει να ενδιαφερθούμε για το ένδυμα ώστε να είναι ανάλογο του γάμου του Υιού του Βασιλέα με την νύμφη, Ματθαίος κβ’ 11-12.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2012 22:58
 
Γίνεσθε ευγνώμονες
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Τρίτη, 21 Αύγουστος 2012 21:36
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και άξιο θαυμασμού το γεγονός, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Ποιητής των άκρων της γης, ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον αμαρτωλό άνθρωπο. 
 
Στρέφει το βλέμμα Του επάνω σ’ αυτόν, τον παρακολουθεί και τον περιμένει υπομονετικά, ίσως και μια ολόκληρη ζωή, μέχρι να έλθει η ώρα που ο άνθρωπος θα εκζητήσει μόνος του τον Θεό. « Ιδού ίσταμαι εις την θύραν και κρούω εάν τις ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού». (Αποκ γ:20) 
 
Δεν χωράει στο νου, όμως είναι πραγματικότητα. Ο Θεός, έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, εφ’ όσον του το επιτρέψει, και έτσι αρχίζει η ευεργεσία. 
 
Ξεκινάει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο μια σχέση αληθινής αγάπης, ελευθερίας και εμπιστοσύνης, με τελικό αποτέλεσμα, πέρα από μια ευλογημένη επίγεια ζωή, την απόλαυση της αιωνιότητας. Μοναδική προϋπόθεση γι’ αυτή την ευλογημένη σχέση, είναι να αγαπήσει και ο άνθρωπος τον ευεργέτη του με όλη του την καρδιά και να τον ακολουθήσει μέχρι τέλους.
 
Γιατί, ο Θεός έκανε το δικό του μέρος «διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκεν τον Υιόν Αυτού τον μονογενή, δια να μη απωλεσθή πάς ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». (Ιωάν. γ:16) 
 
Αυτή είναι η θεϊκή, αληθινή και ανιδιοτελής αγάπη που έφθασε στη θυσία και ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον του ανθρώπου. 
 
Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος «τον ίδιον εαυτού υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» (Ρωμ. η:32) 
 
Είναι στ’ αλήθεια φοβερό, ο μικρός και φτωχός άνθρωπος, να συγκεντρώνει επάνω του όλη την φροντίδα και να αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Θεού. Να του μιλά, να τον κατευθύνει, να τον διαφυλάττει από κινδύνους, να τον ελευθερώνει από τις παγίδες του εχθρού, να τον θεραπεύει, να τον διαπαιδαγωγεί και να είναι ο υπερασπιστής της ζωής του.
 
Δικαίως ο ψαλμωδός απορεί και λέει «Όταν θεωρώ τους ουρανούς Σου, το έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας ...τί είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμείσαι αυτόν και ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν;» (Ψαλμ. η:3,4) 
 
Και είναι ακόμη πιο φοβερό, πολλές φορές, ο αδύναμος άνθρωπος, ο ολιγώτερον από το μηδέν και την ματαιότητα, να καταφρονεί τον δημιουργό Του, να αποστρέφει την ακοή του, να αδιαφορεί στο κάλεσμα για την δωρεάν σωτηρία και να βαδίζει πεισματωδώς στην οδό του. Να πασχίζει ο Θεός να τον ευεργετήσει, για να μην απολεσθεί αιωνίως και αυτός να απειθεί και να αδικεί την ψυχή του. «Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών, ωμοιώθη με τα κτήνη τα φθειρόμενα.» (Ψαλμ. μθ:20) 
 
Είναι να αναρωτιέται κανείς, αλήθεια, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Θεός, πέρα από την θυσία του Υιού Του, για να συγκινήσει τον αμαρτωλό και ξεπεσμένο άνθρωπο, να συντρίψει την σκληρή του καρδιά και να τον ελκύσει κοντά Του; 
Όσοι εννόησαν την θυσία, γεύθηκαν την αγάπη Του και του έδωσαν τόπο στην καρδιά τους, αισθάνονται αληθινά μακάριοι και ευεργετημένοι. 
 
Δάκρυα αγάπης, χαράς και ευγνωμοσύνης τρέχουν καθημερινά από τα μάτια τους, γιατί ο Θεός τους έκανε κληρονόμους Του και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού αλλά και άξιους των αγίων εν τω φωτί. 
 
Διότι είναι η μέγιστη τιμή να σε ονομάζει ο Θεός παιδί Του, να έχει γραφθεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής το εν τοις ουρανοίς, να έχεις αληθινή ελπίδα στην καρδιά σου και να περιμένεις τον Κύριο της δόξης να σε αρπάξει εν νεφέλαις, για να κληρονομήσεις μαζί με όλους τους αγίους την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. 
 
Kαι όσο, συναισθάνεται ο καθένας μας την αναξιότητά του, την ταπεινή του καταγωγή και ότι «κατά χάριν είναι σεσωσμένος, δια της πίστεως», τόσο περισσότερη ευγνωμοσύνη πηγάζει από την καρδιά του για τον δημιουργό, τον αγαπημένο Κύριο, που μας αγάπησε με αγάπη αιώνια. 
 
Οφείλουμε λοιπόν αγαπητοί, όσοι λάβαμε την ευεργεσία του Θεού και γίναμε κοινωνοί των θείων μυστηρίων, να στεκόμαστε ταπεινά μπροστά στο Σωτήρα μας και να τον ευχαριστούμε διαρκώς μέσα από την καρδιά μας για την χάρη του και την μεγάλη τιμή που μας έκανε. Τα χείλη μας να του προφέρουν καθημερινά λόγια αινέσεως και δοξολογίας και δάκρυα ευγνωμοσύνης να τρέχουν πάντοτε στα πόδια Του. 
 
Και πάνω απ’ όλα, η ζωή μας να είναι καθαρή και άγια, γιατί έτσι δοξάζεται πραγματικά ο Θεός. 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 21 Αύγουστος 2012 21:42
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 12 Αύγουστος 2012 23:13

 Πρέπει αυτό το μήνυμα να περάσει στις καρδιές όλων των ανθρώπων και να γίνει γνωστό σε όλους, ότι σε όλα τα προβλήματα, όσο μεγάλα και αν είναι, και σε όλες τις ανάγκες, όποιες και αν είναι αυτές, καθώς και όλες τις ασθένειες, έστω και αν αυτές λέγονται από τους ανθρώπους ανίατες, υπάρχει Αυτός που μπορεί και θέλει να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου, και μέσα από τα ενεργήματά Του να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, υπάρχει η δύναμη Αυτού που αγαπάει τον άνθρωπο.

 

Και Αυτός βέβαια δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό.   Αυτό το όνομα πρέπει να το εκτιμήσουμε πάρα πολύ, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς. Ανήκει σ’ Αυτόν που έδωσε τον εαυτόν Του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ανήκει σ’ Αυτόν που έχυσε το αίμα Του με μοναδικό σκοπό να ελευθερώσει εμάς από την αμαρτία και το θάνατο.

 

Ανήκει σ’ Αυτόν που θέλει να απολαύσουμε τη βασιλεία των ουρανών και την αιώνια ζωή. Η αγάπη λοιπόν του Ιησού Χριστού προς τον άνθρωπο είναι βεβαιωμένη μέσα από αυτή την προσφορά, μέσα από αυτή τη θυσία αίματος και τούτο δεν πρέπει να το αμφισβητεί κανείς.  Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε και ετάφη μόνον.

 

Το πλέον σημαντικό και θαυμαστό είναι ότι την τρίτη ημέρα ανέστη, και επί σαράντα ημέρες μέχρι την ανάληψή Του φανέρωνε αναστημένος στους μαθητές Του, τα περί της βασιλείας του Θεού.  

 

Το συμπέρασμα για εμάς τους ανθρώπους είναι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού: «Όστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών, και ανέστη δια τη δικαίωση ημών». Ρωμαίους δ:25  

 

Πρέπει λοιπόν κάθε άνθρωπος να γνωρίζει ότι ο Θεός δια του Χριστού χαρίζει στον άνθρωπο όλα όσα χρειάζεται και έχει ανάγκη στη ζωή αυτή, και πέρα από τη ζωή αυτή, στην αιωνιότητα, τα πάντα.  

 

Ο απόστολος Παύλος λέγει: «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν Αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ Αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» Ρωμαίους η:31-32  Ο δε απόστολος Πέτρος λέγει: «Χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού, και του Ιησού του Κυρίου ημών.

 

Καθώς η θεία δύναμις Αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν, διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης Αυτού και αρετής δια των οποίων εδωρήθησασν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα δια τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν». Β’ Πέτρου α:2-4  

 

Όλα αυτά φανερώνουν ότι στη μάχη της ζωής αυτής, ο άνθρωπος μπορεί να έχει σύμμαχο, φίλο, σωτήρα, ελευθερωτή, τον Υιό του Θεού του ζώντος, τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος είναι έτοιμος να τον βοηθήσει ανά πάσα στιγμή.  Ο Ίδιος είπε στους μαθητές Του: «Και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος». Ματθαίος κη:20  

 

Και πάλι απευθυνόμενος προς τους μαθητές Του έλεγε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι όσα αιτήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει δια να ήναι πλήρης η χαρά σας». Ιωάννης ιστ:23-24  

 

Εάν λοιπόν ο Θεός δια του Χριστού, είναι έτοιμος να μας δώσει τα πάντα, πώς είναι δυνατόν εμείς οι άνθρωποι να μην επικαλεσθούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, ώστε δι’ Αυτού να σωθούμε;  «Διότι πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Ιησού, θέλει σωθή». Ρωμαίους ι:13

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 12 Αύγουστος 2012 23:29
 
Χριστιανισμός και Επιστήμη - Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Κυριακή, 29 Ιούλιος 2012 10:17

 

Τα τελευταία χρόνια με όλο και πιο έντονο τρόπο γινόμαστε μάρτυρες σε παγκόσμιο επίπεδο φαινομένων ακραίας συμπεριφοράς με πρωταγωνιστές νέους. Επιθετικότητα, πρώιμη και άκρατη σεξουαλικότητα, ναρκωτικά, αλκοολισμός, αυτοκτονίες είναι το εκρηκτικό μίγμα με το οποίο όλο και περισσότερο οι νέοι όλου του κόσμου φαίνεται να εκφράζονται.
 
Μπροστά σε αυτό το φαινόμενο οι γονείς φοβισμένοι, σε σύγχυση ή παραιτημένοι πηγαίνουν τα παιδιά τους όλο και πιο συχνά σε ψυχολόγους για να βρουν βοήθεια.
 
Η τάση αυτή δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στις πλούσιες αστικές περιοχές αλλά διατρέχει όλο τον κοινωνικό ιστό και εμφανίζεται ακόμη και στους αγροτικούς πληθυσμούς.
Τι συμβαίνει, πού οφείλεται το φαινόμενο αυτό και τι μπορεί να γίνει; Πολλοί μιλάνε ήδη για χαμένες γενιές.
 
Τελευταία (Μάιος 2009), με θάρρος και ευθύτητα ένας ψυχίατρος έθεσε το δάκτυλο στο σημείο που πονάει. «Τα παιδιά», γράφει στο ομώνυμο βιβλίο του «δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν…».
 
Φαίνεται ότι με καθυστέρηση χιλιάδων ετών η επιστήμη έρχεται, έστω και κατά μέρος, να συμφωνήσει με το Λόγο του Θεού. Και λέμε κατά μέρος διότι δεν φθάνει στη πραγματική διάγνωση και στη θεραπεία. Τι σημαίνει ότι τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους; Να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί τους; Ίσως. Να τους προσφέρουν περισσότερα υλικά αγαθά; Σίγουρα όχι.
 
Να συζητούν για αφηρημένες έννοιες ενώ οι ίδιοι οι γονείς ούτε ξέρουν, ούτε εφαρμόζουν καμία από αυτές; Ασφαλώς όχι. Τα παιδιά απαιτούν από τους γονείς τους να τους δώσουν με τη ζωή τους υγιή πρότυπα. Το πρόβλημα είναι ότι και οι γονείς δεν έχουν, αγνοούν ή συνειδητά έχουν απορρίψει το υγιές πρότυπο που θα πρέπει πρώτα αυτοί να ενσωματώσουν και να δώσουν μετά στα παιδιά τους.
 
Όταν ο άγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε το Ζαχαρία για να του πει τα καλά νέα, ότι η προσευχή του είχε εισακουσθεί ενώπιον του Θεού και ότι η γυναίκα του Ελισάβετ θα γεννούσε εις αυτόν υιό, τον ενημέρωσε για τη διακονία του Ιωάννου του βαπτιστή: “θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, διά να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον.” (Λουκ.1:17).
 
Η καρδιά της χριστιανικής ανατροφής είναι αυτή: Η καρδιά των γονιών να στραφεί προς την καρδιά του παιδιού για να φέρει την καρδιά του παιδιού σε επαφή με την καρδιά του Σωτήρα Χριστού.
 
Οι γονείς πρέπει να είναι παραδείγματα χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς, ενδιαφερόμενοι περισσότερο για τη σωτηρία των παιδιών τους παρά για το επάγγελμά τους, την καριέρα τους ή την κοινωνική τους υπόληψη. “Ιδού, κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα· μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας.” (Ψαλμός 127:3).
 
Ο Θεός έχει την τέλεια πατρότητα γιατί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας σωστός γονιός ο Θεός τα έχει και τα προσφέρει στον ύψιστο βαθμό. Εμείς καλούμαστε μέσα από το Λόγο Του να τα διακρίνουμε, να δούμε ότι και η σύγχρονη επιστήμη τα συστήνει και άλλη μια φορά να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε το Θεό για τη Θεοπνευστία του Λόγου Του και για τις λύσεις που μπορεί Εκείνος να φέρει μέσα στις οικογένειές μας.
 
Όπως είπε και ο Αδαμάντιος Κοραής: “Μόνο το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα”. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο Χριστό διότι “Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήση οίκον, εις μάτην κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτόν· εάν ο Κύριος δεν φυλάξη πόλιν, εις μάτην αγρυπνεί ο φυλάττων.” (Ψαλμός 127:1).
 
Και στην Παλαιά (Γένεσις 18:19, Δευτερονόμιον 6:7, Ψαλμός 78:5). και στην Καινή Διαθήκη (Εφεσίους 6:4, Κολοσσαείς 3:21) αναφέρεται ότι είναι ευθύνη και προνόμιο των γονιών να δώσουν στα παιδιά τους την ανατροφή, που τα προετοιμάζει για να ζήσουν μια ζωή ευάρεστη στο Θεό. Είναι η οικογένεια και όχι η Εκκλησία ή το Κυριακό σχολείο που είναι πρωταρχικά υπεύθυνη για την πνευματική εκπαίδευση των παιδιών. Η Εκκλησία και το Κυριακό σχολείο βοηθούν την εκπαίδευση από τους γονείς.

Η Χριστιανική ανατροφή δεν είναι επιβολή ενός συστήματος κανόνων αλλά είναι τεράστια αλήθεια η γνώση ότι για να δεχθούν τα παιδιά την αλήθεια του Ευαγγελίου πρέπει οι γονείς να αναπτύξουν το περιβάλλον εκείνο μέσα στο οποίο τα παιδιά θα ζητήσουν και θα δεχθούν πραγματικά στη ζωή τους το Χριστό.

Το ίδιο έκανε και κάνει ο Θεός. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. “Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν εις οσμήν ευωδίας.” (Εφεσίους 5:1-2).

Κανόνες χωρίς σχέσεις αγάπης οδηγούν σε απόρριψη.
Σε κάθε οικογένεια αλλά πολύ περισσότερο στη Χριστιανική, είναι σίγουρο ότι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους. Αυτή η αγάπη όμως και το ενδιαφέρον πρέπει να εκφράζονται με το σωστό τρόπο, ώστε να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι οι γονείς τους τα αγαπούν, τα αποδέχονται και έτσι αυτά να εκζητήσουν με την καρδιά τους την εν Χριστώ σωτηρία και ανατροφή.

Σήμερα οι ειδικοί επί του θέματος, λίγο πολύ συμφωνούν σε επτά παραμέτρους που πρέπει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να λάβουμε υπ’ όψη και να εφαρμόζουμε ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον.
Θα τις αναφέρουμε συνοπτικά αλλά μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τις παρακολουθήσει αναλυτικά στον ιστότοπο www.Christianity-Science.gr 

1.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ
Ξέρει το παιδί σου ότι το συναισθάνεσαι; Ότι πραγματικά χαίρεσαι με τη χαρά του και λυπάσαι με τη λύπη του; Ότι το καταλαβαίνεις; Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Είναι το πρώτο που έκανε ο Θεός: “Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψει ημών, διά να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψει διά της παρηγορίας, με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού” (Β Κορινθίους 1:3-4).
 
Είναι το πρώτο που έκανε ο Χριστός επί της γης: “Και ιδών αυτήν ο Κύριος, εσπλαγχνίσθη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν• Μη κλαίε” (Λουκάς 7:13). Είναι αυτό που κάνει ο Χριστός σαν Αρχιερέας μας στον ουρανό: “Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.” (Εβραίους δ:15). Είναι αυτό που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να κάνουμε: “Χαίρετε μετά χαιρόντων και κλαίετε μετά κλαιόντων.” (Ρωμαίους 12:15).

2.    ΑΠΟΔΟΧΗ
Ξέρουν τα παιδιά σου ότι τα αγαπάς κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ό,τι και αν συμβεί; Μπορούν να έλθουν και να σου εκμυστηρευτούν οτιδήποτε;
Αν συμβαίνει αυτό τότε τα παιδιά σου έχουν τη βεβαίωση της πολύτιμης αυτής γνώσης ότι είναι αποδεκτά από εσένα.

Ο Κύριος μας αγαπάει ενώ γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είμαστε. Αυτό που μας μεταμορφώνει είναι η αγάπη Του: “Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν Αββά, ο Πατήρ.” (Ρωμαίους 8:15).
Όταν το παιδί δεν στοχεύει στις επιδόσεις για να κερδίσει την αποδοχή των γονιών του και ιδιαίτερα του πατέρα του, ελευθερώνεται από την υποκρισία και αποβλέπει στο να ενσωματώσει το χαρακτήρα του.
 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Όταν εκφράζουμε την εκτίμησή μας στο παιδί, ουσιαστικά το βεβαιώνουμε ότι αυτό που είπε ή έκανε είναι σημαντικό, έχει αξία.

Ο απόστολος Παύλος εκφράζει την εκτίμησή του για τους αδελφούς στη Ρώμη διότι η πίστη τους και ο τρόπος ζωής τους διαφημίσθηκε, προς δόξα Θεού, σε όλη τη γη (Ρωμαίους α:8).

 

Πολλές φορές μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με λάθος τρόπο. Ψάχνουμε να βρούμε τι κάνουν λάθος για να τα πειθαρχήσουμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό αλλά μέσα σε σωστές σχέσεις, αφού πρώτα με επιμέλεια βλέπουμε τι κάνουν καλά για να τα επαινέσουμε και να τα ενθαρρύνουμε.

 

Εκτιμούμε κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τα παιδιά μας όχι μόνο για το τι κάνουν αλλά πρωτίστως διότι είναι ηθικές προσωπικότητες άπειρα πολύτιμες ενώπιον του Θεού, με τη δυνατότητα να αφομοιώσουν το χαρακτήρα Του.

 
4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
Τίποτε δεν μπορούμε να πετύχουμε στη σχέση μας με τα παιδιά μας αν δεν τους διαθέτουμε χρόνο.

Ο Ουράνιος Πατέρας είναι πάντοτε διαθέσιμος για εμάς και με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικοί είμαστε για Αυτόν. Μάλιστα για να μπορούμε να τον πλησιάζουμε έδωσε το Μονογενή Υιό Του για εμάς.

 

Ο λεγόμενος ποιοτικός χρόνος, εκεί που το παιδί θα ανοίξει την καρδιά του και θα μας εκμυστηρευτεί αυτό που το απασχολεί, ξεπηδάει ξαφνικά μέσα από τον ποσοτικό χρόνο, δηλαδή το συνολικό χρόνο που διαθέτουμε στα παιδιά μας.

 
5. ΣΤΟΡΓΗ

Τα παιδιά μας μαθαίνουν ότι είναι άξια αγάπης όταν τους δείχνουμε στοργή με λέξεις αγάπης και με στοργικό άγγιγμα. Μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός συνέχεια μας βεβαιώνει για την αγάπη Του.

 

Για πολλές κοπέλες, που ενεργοποιούνται πρώιμα σεξουαλικά, η κύρια αιτία είναι ότι αποζητούν την έλλειψη αγάπης του πατέρα. Μια μελέτη σε 49 διαφορετικούς πολιτισμούς έδειξε ότι οι πιο βίαιες κοινωνίες ήταν εκείνες που έλειπε από τις οικογένειες η στοργή και το τρυφερό άγγιγμα.

 

Όταν βλέπουμε νέους με εξτρεμιστική συμπεριφορά, η αιτία τις περισσότερες φορές βρίσκεται στην έλλειψη αγάπης ιδιαίτερα από τον πατέρα.

Ένας καταξιωμένος Χριστιανός συγγραφέας βεβαιώνει ότι τουλάχιστον δέκα φορές την ημέρα λέει στα παιδιά του ότι τα αγαπάει…
 
6. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Γνωρίζεις τι ενδιαφέρει το παιδί σου τώρα; Όταν δείχνουμε ενδιαφέρον για αυτά που ενδιαφέρουν τα παιδιά μας τους δείχνουμε την αγάπη μας.

 

Μπαίνοντας στον κόσμο των παιδιών μας δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας ώστε να μπορέσουμε να τους μιλήσουμε για το Χριστό. Έτσι έκανε και Εκείνος. Μπήκε στον κόσμο μας για να μας μιλήσει για το δικό Του.

 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ο σκοπός της Χριστιανικής διαπαιδαγώγησης είναι να δημιουργήσει υπεύθυνες ηθικές προσωπικότητες που θα αγαπήσουν και θα αφομοιώσουν το χαρακτήρα του Χριστού.

 

Οι γονείς πρέπει να θέτουν λογικά όρια αγάπης και να καθιστούν τα παιδιά τους υπεύθυνα να τα τηρήσουν. Βέβαια οι γονείς πρώτοι καλούνται να είναι παραδείγματα υπακοής στο Λόγο του Θεού και σεβασμού προς την πολιτεία και τους συνανθρώπους τους. Τα παιδιά έτσι μεγαλώνουν με την επίγνωση ότι θα δώσουν λόγο στο Θεό για τη ζωή τους:“Έκαστος ημών περί αυτού θέλει δώσει λόγο στο Θεό” (Ρωμαίους 14:12) και “έκαστος το εαυτού φορτίο θέλει βαστάσει” (Γαλάτες 6:5)

 

Ο Θεός βάζει όρια τα οποία είναι απόρροια της φύσης Του και αποσκοπούν στην ασφάλεια και προκοπή μας, αποβλέποντας τελικά να εκτιμήσουμε και να ενσωματώσουμε το χαρακτήρα Του: “Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος.” ( Α’ Πέτρου α:16).

Τα ανωτέρω δεν εξαντλούν βέβαια το μεγάλο θέμα της ανατροφής των παιδιών κατά Χριστό. Μπορούν όμως να αποτελέσουν ερέθισμα για περαιτέρω προσευχή και συζήτηση.

 

Ζούμε σε ένα ταραγμένο κόσμο. Όσο ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε τη σοφία του Λόγου του Θεού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για την ανατροφή των παιδιών μας. Και να θυμόμαστε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσουμε…

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 29 Ιούλιος 2012 10:23
 
Είμαστε Κύριοι Της Ζωής Μας;
PDF
Εκτύπωση
E-mail
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2012 14:58

 

Ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρει: "Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης." Γέν. α:26
 
Μας έκανε δηλαδή ο Κύριος σαν τον εαυτό Του και τοποθέτησε εντός μας την ιδιότητα του "άρχειν"
 
Έβαλε δηλαδή μέσα στον άνθρωπο το "αρχικόν" και το "ηγεμονικόν" και έδωσε στον άνθρωπο την εξουσία να δημιουργεί και να κυριαρχεί επί της δημιουργίας και όλης της κτίσης. Μας επέτρεψε δηλαδή να κινούμεθα ελεύθερα, να κτίζουμε τη ζωή μας, να επιλέγουμε το περιβάλον μας και τις σχέσεις μας και γενικώς να κατεξουσιάζουμε και να κατακυριεύουμε στα πάντα.
 
"Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός· και είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης."  Γεν. α:28
 
Κατά την πτώση του όμως ο άνθρωπος και παρακινούμενος από τον εμπνευστή της και πατέρα του ψεύδους, διάβολο, δεν αρκέστηκε στο να άρχει επί των θηρίων, των πτηνών και των ερπετών, αλλά θέλησε να γίνει και "κύριος" του εαυτού του, αποβάλλοντας μάλιστα με περισσή θρασύτητα τον "Κύριο" της ζωής του, θέλοντας να πάρει την τύχη του στα χέρια του.
 
Ο Κύριος του είχε δώσει την εξουσία και τη φροντίδα για όλη τη δημιουργία, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο ήθελε να φροντίζει ο Θεός. "Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον, τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήση εκ της γης παν δένδρον ώραίον εις την όρασιν και καλόν εις την γεύσιν..." Γεν. β:8-9
 
Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό για να είναι κύριος στη δημιουργία  και να έχει Κύριο το δημιουργό του. 
 
Έγινε δηλαδή . ο άνθρωπος κύριος στη θέση του Κυρίου και θεός στη θέση του Θεού. Πήρε δηλαδή μία θέση για την οποία δεν ήταν κατάλληλος και το αποτέλεσμα είναι η τραγωδία που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα.
 
Σαν κύριος λοιπόν του εαυτού του ο άνθρωπος, αμαύρωσε την έννοια της κυριότητας και άρχισε να "σκηνοθετεί" το έργο της ζωής του μόνος του χωρίς να επιζητεί την θεία συγκατάθεση. Το σενάριο όμως που γράφτηκε από τον άνθρωπο ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε προβλέψει ο Κύριος και έφερε διάσταση και απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό.
 
Το σενάριο ήταν τραγωδία και φυσικά το τέλος αυτού του έργου κατέληξε σε ένα δράμα το οποίο παίζεται ακόμη γι’ αυτούς που δεν θέλησαν να δεχτούν το έργο της Θείας αποκατάστασης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε για να επαναφέρει τον άνθρωπο και πάλι κοντά στο Θεό.
 
"Προς δε την γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει.
 
Προς δε τον Αδάμ είπεν, Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ' αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου· με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας της ζωής σου· και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εις σέ· και θέλεις τρώγει τον χόρτον του αγρού· εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις επιστρέψει...
 
Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διά να εργάζηται την γην εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ· και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα Χερουβείμ, και την ρομφαίαν την φλογίνην, την περιστρεφομένην, διά να φυλάττωσι την οδόν του ξύλου της ζωής." Γεν. γ:16-19,23-24
 
Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε πως έτσι και αλλιώς θα έχει πάντοτε κάποιον κύριο στη ζωή του και αν δεν επιλέξει για κύριό του Τον Ιησού Χριστό που τον αγαπάει, θα πέσει στην εξουσία του σκληρού καταδυνάστη που είναι: "ο πατάσσων εν θυμώ τον λαόν με ακατάπαυστον κτύπημα, ο δεσπόζων εν οργή επί τα έθνη..." Ησα. ιδ´:6.
 
Αποβάλοντας λοιπόν ο άνθρωπος το Θεό από τη ζωή του, έβαλλε πολλούς άλλους κυρίους πάνω του, πάθη, όπως σαρκολατρεία, πλουτισμό, φιλαργυρία, υπερηφάνεια, ζήλεια, φιλοδοξία κ.α.
 
Διότι όπως γράφει ο λόγος του Θεού " Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην;" Ρωμ. ς´:13 και κατ’ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αντί για έναν κύριο, έχει πολλούς, "Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι κύριοι, πλην σου, εξουσίασαν εφ' ημάς· αλλά τώρα διά σου μόνον θέλομεν αναφέρει το όνομά σου." Ησα. κς´:13
 
Ο λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι δεν είμεθα κύριοι εαυτών, διότι κάποιος πλήρωσε να μας εξαγοράσει από τη δουλεία της αμαρτίας και να μας χαρίσει την ελευθερία μας "Διά τιμής ηγοράσθητε· μη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων." Α´ Κορ. ζ´:23.
 
Αφιέρωσε λοιπόν τη ζωή σου και το έργο της στον Κύριο για να στερεωθείς. "Αφιέρονε τα έργα σου εις τον Κύριον, και αι βουλαί σου θέλουσι στερεωθή." Παρ. ις´:3 και μην προσπαθείς να γυρίσεις το έργο της ζωής σου μόνος σου, γιατί να θυμάσαι ότι μπορεί εσύ να είσαι ο σκηνοθέτης και να δημιουργείς τις πράξεις και τα επεισόδια αυτού του έργου, αλλά άλλος είναι ο παραγωγός που χρηματοδοτεί το γύρισμα της ταινίας και αν κάποια στιγμή για δικούς του λόγους σταματήσει τη χρηματοδότηση τότε το έργο μας θα μείνει ανολοκλήρωτο. 
 
Ίσως θυμόμαστε πρόσφατα το θλιβερό περιστατικό που συνέβη στην πατρίδα μας με έναν διεθνούς φήμης και πολύ γνωστό σε εμάς σκηνοθέτη, ο οποίος παρασύρθηκε από έναν μοτοσικλετιστή την ώρα που γύριζε κάποια πράξη του έργου του και σκοτώθηκε. Ο παραγωγός για άγνωστους σε εμάς λόγους διέκοψε τη χρηματοδότηση και το έργο κατέληξε σε δράμα όποια και αν ήταν η πλοκή του και όποιο και αν ήταν το σενάριό του. Όπως και αν ξεκινάει το έργο μας, ότι θέμα και αν έχει, αν αποβάλουμε τον Κύριο από τη ζωή μας, το τέλος του θα είναι μία φρικτή τραγωδία. 
 
Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει το έργο μας το λεγόμενο ‘happy end’ δηλ. ευχάριστο τέλος, όποιο και αν είναι τώρα το σενάριό του είναι να πάψουμε να είμαστε δούλοι της αμαρτίας, και να έχουμε στη ζωή μας για Κύριό μας το παραγωγό της ζωής, τον ζωοδότη Χριστό.
 
"Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τίνα λοιπόν καρπόν είχετε τότε εξ εκείνων των έργων, διά τα οποία τώρα αισχύνεσθε; διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών." Ρωμ.ς:20-23
 
Πραγματικός ΚΥΡΙΟΣ είναι αυτός που έχει εξουσία και στη ζωή και στο θάνατο και το απέδειξε αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, νικώντας το θάνατο. Κάνε λοιπόν Κύριό σου τον Κύριο της ζωής για να έχεις ζωή και μάλιστα "εν αφθονία"
 
Αυτόν που είναι ο παραγωγός της ζωής, της ατελείωτης και αιώνιας ζωής, γίνε δούλος δικός Του για να είσαι ελεύθερος από όλα τα άλλα ακόμη και από τον θάνατο, διότι  "Δεν υπάρχει άνθρωπος έχων εξουσίαν επί του πνεύματος, ώστε να εμποδίζη το πνεύμα· ουδέ έχων εξουσίαν επί της ημέρας του θανάτου· και εν τω πολέμω δεν είναι αποφυγή· και η ασέβεια δεν θέλει ελευθερώσει τους έχοντας αυτήν." Εκκλ. η´:8
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2012 15:01
 
Σελίδα 5 από 30

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 61 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα114
mod_vvisit_counterΕχθές143
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1440
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8404
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992837

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.