• Εγγραφή

Home

 

alt

Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα είναι στοιχεία που  χαρακτηρίζουν πλέον τις ημέρες μας.Αβεβαιότητα για τον επιούσιο,για την εργασία,για την υγεία,για τον γάμο,για την οικογένεια,για τα παιδιά,για το μέλλον,για την ίδια την ζωή .Ανασφάλεια κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου,με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ζεί,με φόβους,ανησυχίες, αγωνίες,αμφιβολίες, μη μπορώντας να πάρει στη ζωή του σωστές αποφάσεις,και με σιγουριά και εμπιστοσύνη στον εαυτό του,να ατενίσει το μέλλον του.Νέοι και νέες πτυχιούχοι,που ξόδεψαν χρόνια και χρήματα για να σπουδάσουν,που έκαναν όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον,βρίσκωνται με μία αίτηση στο χέρι, σε ουρές ενδιαφερομένων για μία θέση εργασίας.

Νέοι και νέες σε ηλικίες γάμου,σκέπτωνται και φοβούνται τη δημιουργία οικογένειας,λόγω έλλειψης πόρων και εμπιστοσύνης,με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε πρόσκαιρες σχέσεις η συντροφική διαβίωση (με δυσάρεστα κοινωνικά και ψυχικά επακόλουθα).
Ανεργία,εγκληματικότητα,βία,σκληρότητα,σαρκολατρεία,έλλειψη ηθικότητας-αξιών-ιδανικών.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον,που μερικοί με πολλά χρόνια προεργασία έντεχνα δημιούργησαν,υπάρχει ελπίδα ζωντανή.
Αυτή η ζωντανή ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός.Οταν εμπιστευτούμε, τη ζωή μας,το μέλλον μας,τα όνειρά μας,τα σχέδιά μας,την οικογένειά μας,την υγεία μας,τα προβλήματά μας,την ψυχή μας,σ΄Εκείνον-όπως ο καπετάνιος ασφαλίζει το πλοίο που κυβερνά,εμπιστευόμενος  την άγκυρα που ρίχνει-τότε θα νοιώσουμε την απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά (εβραιους ς.18/19).
Ο Ιησούς Χριστός έχει την δύναμη και την εξουσία από τον πατέρα,να μας διαφυλάξει,να μας διατηρήσει,να μας ευλογήσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή (Ιωαννη ι.28-30).
Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που μπορεί να μας ελευθερώσει(Ιωαν.η.31)-διαβάζοντας τον Λόγο Του,την Καινή Διαθήκη-από φοβίες,ανησυχίες,απορίες,ανασφάλειες,αμφιβολίες,αγωνίες,άγχη,γιατί είναι ζωντανός και ενεργεί στον άνθρωπο,φανερώνοντας την αλήθεια, δια του Αγίου Πνεύματος,όταν ο άνθρωπος αγκυροβολήσει σ'Αυτόν και εμπιστευτεί την Αγάπη Του (Ιωανν.ιδ.21/23).
Αν θέλουμε να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας ,έχοντας στη καρδιά μας,ησυχία ειρήνη,χαρά,σιγουριά,ελπίδα,αγάπη ας πλησιάσουμε Αυτόν που τα χορηγεί (Ματθαιος ς.25-34/ ι.28-31).
Ο κόσμος ξέρουμε τι προσφέρει.Υποκρισία,κακία,αδικία,ψευτιά.Ας απομακρυνθούμε από αυτά και ας πλησιάσουμε την αλήθεια,την καθαρότητα,την αγάπη.Ας πλησιάσουμε τον Χριστό,που μας έδειξε το μέγεθος της αγάπης του,πεθαίνοντας στον σταυρό του Γολγοθά,για να πληρωθούν οι δικές μας αμαρτίες,και με τον τρόπο αυτόν να μας δικαιώσει ενώπιον του Πατέρα.
Απομένει σε εμάς αν μετανοημένοι θα δεχτούμε η όχι τον τρόπο συμφιλίωσης με τον Πατέρα Θεό,και αν με ευγνωμοσύνη τον ευχαριστήσουμε για την σωτηρία που μας χάρισε.
Μας περιμένει.

 

 

alt
"Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι διά του Κυρίου, να μη περιπατήτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητι του νοός αυτών, εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών, οίτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτοίς εις την ασέλγειαν, διά να εργάζωνται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω τον Χριστόν, επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού· να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.  Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού· διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα. Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, διά να δώση χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας· γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού"
Προς Εφεσίους 4:17 
Ο λαός του Θεού δεν μπορεί να περπατά στην ζωή του όπως ο κόσμος. Ο χριστιανός περπατάει με βάση το ευαγγέλιο την ζωή του Χριστού. Καλείται τώρα να απεκδυθεί τον παλιό άνθρωπο. Μπορεί κατά την διάρκεια της εν Χριστώ ζωής να βγαίνουν κάποια παλία ελαττώματα όμως είμαστε "υποχρεωμένοι" να τα κόψουμε καθώς και η καλιελαία έχει κεντριστεί και οι παραφυάδες αφαιρούνται.
"Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού": Ενα άλλο γεγονός της ζωή του χριστιανού είναι οτι λέει πάντα αλήθεια: Ψαλμ. 12:1 "Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού·" Λέω στην καρδιά μου την αλήθεια αλλά λέω και στον διπλανό μου την αλήθεια. Ο χριστιανός δεν λέει ψέματα, δεν λέει και ναι και όχι, αλλά το ναί είναι ναί και το όχι είναι όχι.
"Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας" Κάποιος μπορεί να μας ενοχλεί, να μας αδικεί και οργιζόμαστε. Καθώς θα τελείώνει η μέρα θα πρέπει να έχει φύγει αυτή η οργή. Θα πρέπει να τα έχουμε "βρει" με τον εαυτό μας και να έχουμε συμφιλιωθεί να έχει ησυχάσει η καρδιά μας. Αν δεν μπορώ να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει να την βγάλω. Διότι άμα η οργή και ο θυμός παραμένει μέσα στην καρδιά μου, αρχίζω και σκέφτομαι διάφορα. Σκέφτομαι πονηρά, σκέφτομαι εκδικητικά με κακία, μπαίνει φθόνος στην καρδιά μου, μπαίνουν ρίζες πικρίας και ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να ελευθερωθεί διότι ο διάβολος βρίσκει χώρο στην καρδιά μου.
"Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα": Το ευαγγέλιο αναποδογυρίζει τα πράγματα, μας αναποδογυρίζει την ζωή μας. Οχι μόνο δεν πρέπει να κλέβω αλλά να δουλεύω και να δίνω κιόλας. Η κλοπή δεν είναι μόνο να κλέψω το πορτοφόλι του άλλου, αλλά να παίρνω ότι δεν μου ανήκει. Οταν δεν αποδίδω εκείνο το οποίο πρέπει στον άλλον, τον κλέβω. Το ευαγγέλιο λέει όχι μόνο να μην κλέβουμε αλλά να δουλεύουμε τίμια και από αυτά τα οποία έχουμε να αποδώσουσε και σε κάποιον άλλο. Δηλαδή όχι μόνο να δώσω στον άλλον αυτό που του οφείλω (να μην τον κλέβω) αλλά αφού έχω αποδόσω τις υποχρεώσεις μου, θα δώσω στον άλλον και από αυτό το οποίο έχω.
"Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας" : Ο χριστιανός δεν μπορεί να λέει άσχημες και αισχρές κουβέντες, να βγαίνουν λόγια σαπρά από το στόμα του χριστιανού αλλά ο λόγος του θα πρέπει να είναι προς χρείαν οικοδομής.
"Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως.": Το συμπέρασμα όλων των παραπάνω οτι όταν αυτά υπάρχουν στον άνθρωπο είναι να λυπάται το Πνεύμα το Αγιο. Οταν υπάρχει ασέλγεια, οταν υπάρχει θυμός με αμαρτία που δεν μπορεί να φύγει, όταν υπάρχει κλοπή, λυπάται το Πνεύμα το Αγιο. Καμιά φορά ο Θεός μας επισκέπτεται ενώ είμαστε έτσι, και νομίζουμε οτι είμαστε καλοί αφού μας επισκέπτεται. Ομως ο λόγος της επίσκεψης είναι οτι θέλει να αγιαστούμε, να μας δώσει την δύναμη να αποβάλουμε όλα αυτά τα κακά από πάνω μας. Μην εκλαμβάνουμε την επίσκεψη του Θεού σαν επιβράβευση (π.χ."μου μίλησε ο Θεός" ή "μου έδειξε ο Θεός ένα ενύπνιο" ) η επίσκεψη του Κυρίου είναι για να μας δείξει οτι είναι παρόν και θέλει να αγιαστούμε. Το Πνεύμα το Αγιο όταν αμαρτάνουμε λυπάται. Πολλές φορές με αμαρτίες όντες ζητάμε από τον Θεό να μας οδηγήσει και να κάνει θαύματα με μας, όμως ο Θεός προσπαθεί να μας βγάλει από την αμαρτία προσπαθεί να κόψει τα ελαττώματα, προσπαθεί να μας αγιάσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει αλλά λυπάται και περιμένει την επιστροφή και την διόρθωση.
 

 

alt
 "Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβω Θεού."
Προς Εφεσίους 5:15
Στα παραπάνω εδάφια του κεφαλαίου αυτού ο απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς να περιπατούν εν αγάπη, με την αμαρτία ούτε να ονομάζεται μεταξύ των χριστιανών.
Τώρα ο απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου βάζει και άλλους παραμέτρους. Από την μιά αφήνω την αμαρτία έξω από την ζωή μου, αλλά και από την άλλη καθώς ξεκινάω να ζήσω την πνευματική ζωή προχωρώ να περιπατώ ακριβώς μη ως άσοφος αλλά ως σοφός, εξαγοραζόμενος τον καιρόν.
Πως χρησιμοποιώ τον χρόνο που έχω; πως διαχειρίζομαι τον χρόνο που έχω; Ο Θεός μας έχει δώσει τις εικοσιτέσσερις ώρες που διαρκεί μια ημέρα και εμείς οφείλουμε να διαχειριστούμε τον χρόνο αυτόν. Η χρήση του χρόνου αυτού είναι στην δική μας ευχέρεια. Ανάλογα με το τί έχω μέσα στην καρδιά μου διαχειρίζομαι τον χρόνο μου. Θέλω πολλά χρήματα; Εργάζομαι σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλω τον Κύριο; Μένω στην προσευχή, διαβάζω τον λόγο του Θεού, έχω κοινωνία μετ' αλλήλων. Η διαχείριση του χρόνου είναι δική μου. Πολλές φορές αναβάλουμε για αργότερα, όμως δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει.
"Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου " Πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός. Ποιό είναι το θέλημα του Θεού. Να προσπαθούμε να το εκτελέσουμε χωρίς εξαναγκασμό. 
"Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος " Δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Και όταν λέμε πλήρωση με Πνεύμα Αγιο δεν είναι μόνο να μιλάμε γλώσσες (που είναι αποτέλεσμα) αλλά είναι το γέμισμα μέσα στην καρδιά μας με την αγάπη του Θεού, που κατακαίει τα πάντα, όπου ο άνθρωπος γεμίζει με την αγάπη του Θεού, όπου δεν βλέπουμε σε κανέναν καμία διαφορά και θέλουμε όλους να τους αγκαλιάζουμε,  τους βλέπουμε όλους αγίους, όπου η αγάπη του Θεού έχει κυριαρχήσει και κατακλύσει την καρδιά μας και δεν υπάρχει χώρισμα με κανέναν αδελφό.
Το άλλο χαρακτηριστικό αυτού που πληρούται με Πνέυμα Αγιο είναι οτι περιμένει τον Κύριο. Ο άνθρωπος που πληρούται Πνεύματος Αγίου θέλει να έρθει ο Κύριος το γρηγορότερο γαι να ζήσει μαζί του. Και βεβαίως θα λειτουργήσουν και τα χαρίσματα.
"υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβω Θεού." Δεν σημαίνει οτι επειδή πληρώθηκα με Πνεύμα Αγιο, ή μου έδωσε ο Θεός μια αποκάλυψη, μια φανέρωση, ή ένα ωραίο ενύπνιο, ή ένα ωραίο κήρυγμα, θα είμαι πάνω από τους άλλους αδελφούς μου, ή θα κάνω ότι θέλω στους άλλους. Θα υποτασσόμεθα ό ένας στον άλλον με φόβο Θεού. Αλλωστε όποιος βρίσκεται στην παρουσία του Θεού έχει τον φόβο του Θεού.
 

alt

Όλοι όσοι βιώνουμε τις καταστάσεις που επικρατούν σήμερα μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε αναρωτιόμαστε για το πώς είναι δυνατόν να οδηγηθήκαμε ως εδώ. Μέσα σε λίγα χρόνια η διαφθορά, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η ανεργία, η φτώχεια, η στέρηση αγαθών και όχι μόνο έχουν αυξηθεί σε πραγματικά τρομακτικά ποσοστά. Μέρα με τη μέρα αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη έχει γίνει η καθημερινότητα μας τη στιγμή που ακόμα και οι πολιτικοί ταγοί που έταζαν πάντοτε βελτίωση της ζωής μας να φοβούνται να εγγυηθούν ακόμα και τα βασικά. Σήμερα λοιπόν όλοι ψάχνουμε διέξοδο ενώ όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας ρωτούν που μπορούν να βρουν βοήθεια για τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ίδια ακριβώς ερώτηση που έκανε ο βασιλιάς Δαβίδ όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο

«Υψόνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη· πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου; » (Ψαλμοί 121:1)

Βέβαια όλα όσα περιγράφουμε πιο πάνω και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά δεν θα έπρεπε να αποτελούν έκπληξη για τους Χριστιανούς διότι ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.

«Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί·διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι,

έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής.» (Τιμόθεος Β' 3:1)

Το παραπάνω εδάφιο περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια τη σήψη στην οποία έχουμε οδηγηθεί. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα που όλοι βιώνουμε μέσα στη ζωή μας κάποιες άσχημες και δυσάρεστες καταστάσεις αρνούμαστε να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα του πλησίον μας και συνεχίζουμε να “βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου” και οι δυσκολίες συνεχώς αυξάνουν με ρυθμό γρηγορότερο των προβλέψεων.

«και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή.» (Ματθαίος 24:12)

Τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει σε μια εποχή αμφισβήτησης των πάντων. Τα “παντοδύναμα” κράτη βιώνουν μεγάλες οικονομικές κρίσεις ενώ εταιρίες που χαρακτηρίζονται ως παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί χρεοκόπησαν και κλείνοντας άφησαν πίσω τους χιλιάδες άνεργους και απλήρωτους εργαζόμενους.

«Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν· Βλέπεις ταύτας τας μεγάλας οικοδομάς; δεν θέλει αφεθή λίθος επί λίθον, όστις να μη κατακρημνισθή.» (Μάρκος 13:2)

Δεν έχει όμως τόσο μεγάλη αξία να περιγράφουμε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα γιατί πολύ απλά τα ζούμε καθημερινά όλοι μας. Αξίζει όμως να δούμε από πού θα έρθει αυτή η βοήθεια που όλοι προσδοκούμε. Όπως είδαμε στην αρχή ακόμα και ο πανίσχυρος βασιλιάς Δαβίδ βρέθηκε να αναζητά βοήθεια για τα ζητήματα που τον απασχολούσαν. Ο ίδιος ο Θεός όμως του αποκαλύπτει δια Πνεύματος Αγίου από πού πρέπει να περιμένουμε όλοι βοήθεια και που πρέπει να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε κάθε περίσταση της ζωής μας.

«Υψόνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη· πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου; Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονισθή ο πους σου· ουδέ θέλει νυστάξει ο φυλάττων σε.
Ιδού, δεν θέλει νυστάξει ουδέ θέλει αποκοιμηθή,
ο φυλάττων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου· ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου.Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη την νύκτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάττει από παντός κακού· θέλει φυλάττει την ψυχήν σου.

Ο Κύριος θέλει φυλάττει την έξοδόν σου και την είσοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. (Ψαλμός 121)

Η μόνη πραγματική ελπίδα του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.

Ο Θεός να σας ευλογεί.

 

alt

Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί. Τούτα δε τα σημεία θα παρακολουθούν εκείνους που πίστεψαν: Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια· θα μιλούν καινούργιες γλώσσες· θα πιάνουν φίδια· και αν κάτι θανάσιμο πιουν, δεν θα τους βλάψει· θα βάζουν τα χέρια επάνω σε αρρώστους, και θα γιατρεύονται. Ο μεν Κύριος, λοιπόν, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό, και κάθησε στα δεξιά τού Θεού. Και εκείνοι, αφού βγήκαν έξω, κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε, και βεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα που επακολουθούσαν (Μάρκ. 16:15-20). Αμήν.

Η εντολή του κυρίου είναι σαφέστατη προς τους μαθητές του, κατ' επέκταση και σε εμάς σήμερα. Ίσως κάποιος να πει πως εγώ δεν είμαι απόστολος, δεν είμαι κήρυκας του ευαγγελίου, δεν έχω κάποια διακονία από τις πέντε (Eφεσ. 4:11-12).

Μέσα στη λατρεία της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης, υπάρχουν οι θυσίες του λαού όπως και στην Παλαια Διαθήκη. Σήμερα οι θυσίες είναι διαφορετικές, δεν έχει να κάνει με ζώα αλλά με ανθρώπους. Αυτό άλλαξε από εκείνη την ευλογημένη μέρα που ο Ιησούς Χριστός πήρε τη θέση του προβάτου και θυσιάστηκε αυτός, γιατί όπως μας φανερώνει ο απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή ότι είναι αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες (Eβρ. 10:4) και αυτή η θυσία σκοπό είχε να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου (κατά Ιωαν. 1:29), έγινε όμως η θυσία έξω από την πύλη της Ιερουσαλήμ στο Γολγοθά.

Μας γράφει λοιπόν ο απόστολος Παύλος ότι: Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να αγιάσει τον λαό διαμέσου τού δικού του αίματος, έπαθε έξω από την πύλη. Ας εξερχόμαστε, λοιπόν, σ' αυτόν έξω από το στρατόπεδο, φέρνοντας τον ονειδισμό του (Eβρ. 13:12-13). Μας καλεί λοιπόν όλους εμάς να βγούμε έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή έξω από την εκκλησία να φέρουμε τον ονειδισμό του Κυρίου, δηλαδή να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον Χριστό μέσα στο σύστημα του κόσμου στην αμαρτία και ότι αυτό συνεπάγεται, ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τους και αναστήθηκε για την δικαίωση τους, πήρε τις θλίψεις τους, τις ασθένειες τους, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά.

Υπάρχει λοιπόν τρόπος διαφυγής από την αμαρτία από τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος. Αυτό το άγγελμα προς τον κόσμο αναφέρεται ως θυσία αινεσεως μέσα στο λόγο του θεού: Διαμέσου αυτού, λοιπόν, ας προσφέρουμε πάντοτε θυσία αίνεσης στον Θεό, δηλαδή, καρπόν από τα χείλη μας, που ομολογούν το όνομά του (Εβρ. 13:15). Βέβαια αναφέρονται και άλλες ενέργειες της εκκλησιάς ως θυσίες προς τον Θεον όπως είναι π.χ Μάλιστα, μη λησμονείτε την αγαθοεργία και τη μεταδοτικότητα· επειδή, σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείται ο Θεός (Εβρ. 13:16).

Οι περισσότερες πνευματικές πλέον θυσίες γίνονται μέσα στην εκκλησία, η ομολογία όμως είναι μια θυσία που γίνεται έξω από την εκκλησία . Γι' αυτό το λόγο και η εκκλησία μας θέλοντας να προσφέρει αυτή τη θυσία ενώπιον του Πατέρα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βγαίνει κάθε Πέμπτη και Κυριακή σε διάφορα μέρη της πόλης μας αλλά και σε όλη την Β. Ελλάδα, όπου αν χρειάζεται και ομολογεί το όνομα του Κυρίου.

Βλέπουμε ότι αγγίζονται πλήθη από τον λόγο του Θεού. Βέβαια ο ονειδισμός υπάρχει πάντοτε και είναι φυσικό κατά τον λόγο του Θεού: Να θυμάστε τον λόγο, που εγώ σας είπα: Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον κύριό του. Αν εμένα έθεσαν υπό διωγμό, θα θέσουν υπό διωγμό και σας· αν φύλαξαν τον λόγο μου, θα φυλάξουν και τον δικό σας (κατα Ιωαν. 15:20).

Ζητάμε τις προσευχές σας ώστε ο Κύριος να δίνει λόγια δια Πνεύματος Αγίου και να κάνει μεγάλη σωτηρία στην πόλη μας και στη χώρα μας.

 

alt

Στις ημέρες μας όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που ομολογούν ότι οι εποχές και οι καιροί άλλαξαν. Επιστήμονες αλλά και απλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι ουδέποτε η μόλυνση, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι απότομες αλλαγές του καιρού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι αδικαιολόγητες για την κάθε εποχή καιρικές συνθήκες είχαν τέτοια συχνότητα εμφάνισης. Μάλιστα επιστημονικές πηγές ομολογούν:

Το κλίμα αλλάζει. Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει, τα ακραία καιρικά φαινόμενα μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη αφήνοντας πίσω τους ανθρώπινα θύματα και υλικές καταστροφές. Οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως συμφωνούν: οι κλιματικές αλλαγές έχουν προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα είναι καταστροφικές.”

Πηγη: http://www.greenpeace.org/greece/campaigns/91303

Ποιος είναι όμως ο λόγος που οδηγηθήκαμε σε αυτή την άσχημη κατάσταση; Η απάντηση έρχεται για ακόμη μία φορά από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Απ’ τη στιγμή που ο άνθρωπος επέλεξε να ζήσει μακριά από το θέλημα του άρχισαν όλα τα δεινά. Η αδυναμία του ανθρώπου να βρεί την ευτυχία που του είχε χαρίσει ο Θεός μέσα στον Παράδεισο τον έκανε συνεχώς να αναπτύσσεται και να ψάχνει τρόπους ώστε να κάνει την ζωή του ποιο εύκολη. Αυτό όμως οδήγησε τον άνθρωπο στην ασυδοσία την οποία στις ημέρες μας μεταφράζουμε ως την ανεξέλεγκτη και χωρίς ενδοιασμούς παραγωγή η οποία οδηγεί σε μόλυνση του περιβάλλοντος. Ας δούμε όμως τι ακριβώς μα λέει το Ευαγγέλιο:

«ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΕΙΠΕΝ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΗΚΟΥΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΣΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΣΕ ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΦΑΓΗΣ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ ΝΑ ΗΝΑΙ Η ΓΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΣΟΥ ΜΕ ΛΥΠΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΝΘΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΒΛΑΣΤΑΝΕΙ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ.»

Γένεσις κεφ:3 εδάφ:17-18

Βέβαια η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι τόσο μεγάλη που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός έδωσε απεριόριστες ευκαιρίες στον άνθρωπο για να μετανοήσει στέλνοντας μέχρι και τον ίδιο του τον υιό να πεθάνει για εμάς επάνω στον σταυρό του Γολγοθά.

ΔΙΟΤΙ ΤΟΣΟΝ ΗΓΑΠΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΩΣΤΕ ΕΔΩΚΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΛΕΣΘΗ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ:3 εδάφ:16

Και όμως όσο και αν ακούγετε περίεργο ο άνθρωπο αρνήθηκε αυτή την μεγάλη προσφορά και την θυσία του Ιησού Χριστού με αποτέλεσμα να έρθουν όλα αυτά τα δεινά στην ανθρωπότητα.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩΣ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΩΣ ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΠΟΝΗΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ:3 εδάφ:19

Συνεχίζοντας την έρευνα μας σε επιστημονικές πηγές θα δούμε ότι τα μηνύματα είναι μάλλον απαισιόδοξα για το μέλλον του πλανήτη μας και την ζωή πάνω σε αυτόν. Φυσικά ο φόβος των ανθρώπων είναι μεγάλος.

 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημόνων λέει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα οδηγήσει τη Γη σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 
Η ζωή στον πλανήτη οφείλεται στο φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου - τη δυνατότητα της ατμόσφαιρας, δηλαδή, να συγκρατεί τη θερμότητα που είναι αναγκαία για να επιβιώνουν τα είδη. 
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές, μια επιτροπή που απαρτίζεται από χιλιάδες ανεξάρτητους επιστήμονες υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη ρύπανση της ατμόσφαιρας επιδεινώνει τεχνητά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Αυξανόμενες ποσότητες θερμότητας εγκλωβίζονται πάνω από τη Γη αντί να διαρρέουν στο διάστημα. 
Διοξείδιο του άνθρακα 
Ο καθηγητής Μάρτιν Πάρι, μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής, λέει πως έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στο κλίμα κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των αιώνων και των χιλιετιών. 
« Όμως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν ξεπεράσει την φυσική μεταβλητότητα» τονίζει. 
Με άλλα λόγια σήμερα αντιμετωπίζουμε και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό αλλαγές στο κλίμα που η Γη δεν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, λέει ο Βρετανός επιστήμονας. 
Ο μεγαλύτερος συντελεστής του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα. 
Από την Βιομηχανική Επανάσταση οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξήθηκαν κατά 30%. 
Δυσοίωνο μέλλον 
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές υπολογίζει ότι εάν η ρύπανση της ατμόσφαιρας συνεχισθεί με τους ίδιους ρυθμούς το 2100 η στάθμη των υδάτων της θάλασσας θα αυξηθεί από 9 έως και 88 εκατοστά και η μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί από 1,5 έως και 5,5 βαθμούς Κελσίου. 
Ο Ντέιβιντ Γκριγκς, μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής λέει πως σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, η αύξηση της θερμοκρασίας τα επόμενα 100 χρόνια θα είναι πρωτοφανής. 
«Στην χειρότερη περίπτωση και εάν συνεχισθεί με τον ίδιο ρυθμό η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει τους 5,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η στάθμη των υδάτων της θάλασσας θα ανέβει έως και 88 εκατοστά. Αναπόφευκτα θα υπάρξουν εκτεταμένες και δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, είπε ο Γκριγκς. 
Η άνοδος της θερμοκρασίας -στη χειρότερη περίπτωση κατά 5,5 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100 μπορεί να μην ακούγεται πολύ μεγάλη αλλά θα πρέπει να αναλογισθούμε ότι στην εποχή των παγετώνων πριν από εκατομμύρια χρόνια η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ήταν μόλις 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. 
Ακόμη και εάν μπορούσαμε σήμερα να σταματήσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση η υπερθέρμανση της γης θα συνεχιζόταν για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες λένε οι επιστήμονες. 
Το πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα σήμερα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό εάν και μέχρι πότε θα διατηρηθούν οι πάγοι στην Γροιλανδία, πώς θα επηρεασθούν ζωικά είδη που είναι λιγότερο προσαρμόσιμα από ό,τι οι άνθρωποι. 
Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες εκατοντάδες χιλιάδες είδη ζώων θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο εξαφάνισης μέχρι το 2050 λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Πηγη: http://www.bbc.co.uk/greek/specials/1727_environment/

«ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΘΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΗΛΙΩ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΣΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΗΧΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΠΟΨΥΧΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΔΙΟΤΙ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΑΛΕΥΘΗ.»

Κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφ:21 εδάφ:25-26

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΘΕΛΕΙ ΚΕΝΩΘΗ Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΘΕΛΕΙ ΓΥΜΝΩΘΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΑΛΗΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥΤΟΝ Η ΓΗ ΠΕΝΘΕΙ ΜΑΡΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΤΟΝΕΙ ΜΑΡΑΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΗΤΟΝΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Η ΓΗ ΕΜΟΛΥΝΘΗ ΥΠΟΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΕΒΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΗΘΕΤΗΣΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ»

Ησαίας κεφ:24 εδάφ:3-5

Είναι βέβαια πολύ φυσικό να ρωτήσει κάποιος: Πότε θα σταματήσουν όλα αυτά και πότε θα έρθουν οι καλύτερες μέρες;; Αγαπητέ φίλε όλα αυτά που διάβασες παραπάνω δεν είναι παρά η αρχή. Θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ως τα προκαταρκτικά των όσων μέλλουν να συμβούν. Η μεγάλη θλίψη θα έρθει στην επταετία του αντίχριστου όπου πληγές θα βασανίζουν τους ανθρώπους.

«ΚΑΙ ΕΓΕΜΙΣΘΗ Ο ΝΑΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΗΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΩΣΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΩΣΙΝ ΑΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΓΓΕΛΩΝ»

Αποκάλυψη κεφ:15 εδάφ:8

Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να σε τρομάζουν διότι ο Ιησούς Χριστός έχει ένα ευλογημένο σχέδιο για τα παιδιά του.

«EΠΕΙΤΑ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΑΠΟΜΕΝΟΜΕΝ ΘΕΛΟΜΕΝ ΑΡΠΑΧΘΗ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΘΕΛΟΜΕΝ ΕΙΣΘΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

Προς Θεσσαλονικης επιστολή Α κεφ:4 εδάφ:17

Το παραπάνω εδάφιο μας περιγράφει το θαυμαστό γεγονός της Αρπαγής της Εκκλησίας του Χριστού. Μία ευκαιρία που δεν πρέπει κανείς να χάσει διότι μόνο τότε θα αναπαυθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα απολαύσουμε έναν νέο ουρανό και μία νέα γη.

«ΕΠΕΙΔΗ ΙΔΟΥ ΝΕΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΚΤΙΖΩ ΚΑΙ ΝΕΑΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΥΔΕ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΥΝ»

Ησαίας κεφ:65 εδάφ:17

Μην χάνεις λοιπόν άλλο χρόνο για να μην χάσεις αυτή την ευλογημένη ευκαιρία. Μία ακόμα ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Σήμερα είναι η ευκαιρία να πάρεις απόφαση μετάνοιας και επιστροφής ώστε να αποφύγεις όλα τα δεινά τα οποία θα έρθουν στην γη μας.

ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Προς Κορινθίους επιστολή β κεφ:6 εδάφ:2

 
Σελίδα 23 από 24

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 47 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα105
mod_vvisit_counterΕχθές133
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1564
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα5153
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8528
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας10224
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις992961

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.