ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΙΗΣΟΥ
ΜΑΤΘ. ΜΑΡΚ. ΛΟΥΚ.
ΦΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΔΙΟ Ε’14-15 Δ’21-22 Η’16, ΙΑ’33

ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΙΗΣΟΥ