Πιστεύω εις ένα Θεόν [ Α’ Κορ η:6 – Εφεσ δ:6 – Α’ Τιμ β:5 ], Πατέρα παντοκράτορα [ Γεν ιζ’:1,λε:11 – Β’Κορ ς:18 – Αποκ ις:7], Ποιητήν ουρανού και γής [Γεν α:1 – Πραξ δ:24], ορατών τε πάντων και αοράτων [ Α’Κορ η:6 – Κολ α :16] Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν [Α’Κορ […]

Read more