• Εγγραφή

Home

 

   ΔΙΟΤΙ ΤΟΣΟΝ ΗΓΑΠΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

 

ΩΣΤΕ ΕΔΩΚΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΔΙΑ

 

ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΛΕΣΘΗ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΝΑ

 

ΕΧΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

 

                                                                                                                                                                 κατα Ιωαννη ευαγγελιο γ'16

                                                                                                              

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για τρεις σταυροι αναστημενος χριστοσ

 

Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αφορά όλους μας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί καθώς και ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι «δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμαίους γ΄:10). Με δεδομένο ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους ς΄:23), όλοι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι, διότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Τούτο σημαίνει ότι οι καλές πράξεις του ανθρώπου δεν τον δικαιώνουν ενώπιον του Θεού και ως εκ τούτου δεν τον σώζουν καθώς και ο Λόγος του Θεού λέγει: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ’ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους β΄:8).

Διότι πολλοί από τους ανθρώπους καυχώνται στις πράξεις τους και δικαιώνουν τους εαυτούς τους αρνούμενοι να ζητήσουν το αίμα του Χριστού και δι’ αυτού να καθαρίσουν την αμαρτία τους. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν υμίν». (Α΄ Ιωάννου α:8). Ο άνθρωπος λοιπόν, εάν θέλει να σωθεί, πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλός, να μετανοήσει και να ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο «καθαρίζη ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α΄ Ιωάννου α:7).

Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και θέλει να ζήσει μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Δια τούτο έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό να πεθάνει επάνω στο Σταυρό ώστε δι’ Αυτού ο άνθρωπος να σωθεί. Ο απόστολος Πέτρος λέγει: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις δ΄:12).

Ο Ιησούς Χριστός είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού ανέβασε τον Ιησού Χριστό στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, (κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι), και συνανέστησε, και συνεκάθισσεν εν τοις επουρανίοις δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού».(Εφεσίους β΄:4). Και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε για την αγάπη του Θεού προς τους άνθρώπους: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δι’ αυτού» (Ιωάννης γ΄:16).

Αυτή λοιπόν τη μεγάλη αγάπη του Θεού δεν έχει κανείς το δικαίωμα να την αμφισβητήσει και να προβάλλει οτιδήποτε άλλο προκειμένου ο άνθρωπος να δικαιωθεί. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει σωτηρία και αιώνια χαρά. Ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιμος όταν εμείς τον επικαλεσθούμε να ενεργήσει θαυμαστά στη ζωή μας. Είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει, ώστε δι’ Αυτού να σταθούμε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν οι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν» (Ψαλμός λβ΄1-2, Ρωμαίους δ΄:7-8).

 

 Σχετική εικόνα


Πολλές φορές στη ζωή μας, βλέπουμε οι άνθρωποι να τρέχουν από εκκλησία σε εκκλησία για να δουν καλό, για να ευλογηθούν και τελικά να σωθούν. Όταν δεν αναπαύονται σε μια εκκλησία, πηγαίνουν σε άλλη και όταν δε βρουν και στην άλλη αυτό που θέλουν, ψάχνουν να βρουν κάποια άλλη.

Βεβαίως και οι λειτουργοί χαίρονται να βλέπουν μεγάλο ακροατήριο και γι αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι η εκκλησία τους φιλόξενη και αποτελεσματική. Πολλές φορές διαφημίζουν και θαύματα και αγαθοεργίες και έργα αγάπης για να προσελκύσουν ψυχές και να τις πάρουν στην εκκλησία τους. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι εκκλησίες κηρύττουν το Χριστό και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τη σωτηρία των ψυχών. Όλες οι ψυχές όμως πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας και καμία εκκλησία δε σώζει από μόνη της, παρά μόνο ο Χριστός.

Ο Χριστός δεν είναι θρησκεία. Είναι ζωή. Η προσωπική γνωριμία και επαφή με το Χριστό, δίνει στον άνθρωπο τη Σωτηρία και ανοίγει μια ωραία συναλλαγή μαζί Του. Αυτό γίνεται δια της πίστεως στο Χριστό. Όλο το Ευαγγέλιο μιλάει για πίστη στο Χριστό. «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλεις σωθεί συ και ο οίκος σου» Πράξεις ιστ:31. «Όστις πιστεύσει και βαπτισθή θέλει σωθή» Μάρκος ιστ:16.

Πουθενά δε λέει ο Ευαγγέλιο πίστεψε σ’ αυτή τη θρησκεία ή κάποιο δόγμα για να σωθείς. Η καύχηση μερικών ανθρώπων στην εκκλησία τους ή στους λειτουργούς των εκκλησιών, είναι ένας φανατισμός που κυρίως υποβαθμίζει το Χριστό και διαστρέφει την οδό του πιστού και τελικά τον κρατάει μακριά από την οδό της Σωτηρίας. Όταν ο Θωμάς είπε στον Κύριο, «Κύριε δεν ηξεύρομεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να γνωρίζουμε την οδό;» Ο Κύριος του απάντησε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι’ Εμού» Ιωάννης ιδ:6.

Όταν ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια Σωτηρία, πώς είναι δυνατόν εμείς να πάρουμε άλλο δρόμο στον οποίο μας οδηγεί μια εκκλησία με ένα δικό της καταστατικό, και σύμφωνα με τις δικές της παραδόσεις; Θρησκείες υπάρχουν πολλές και όλες νομίζουν ότι είναι οι καλύτερες.

Κάποτε οι Φαρισαίοι κατεδίωξαν την εκκλησία του Χριστού με μεγάλο φανατισμό, διότι είχαν πιστέψει ότι ο Ιουδαϊσμός είναι η καλύτερη θρησκεία που διακηρύττει το μόνο και αληθινό Θεό, το Δημιουργό του σύμπαντος. Η αλήθεια όμως δε βρισκόταν μέσα στον Ιουδαϊσμό με τις πάρα πολλές διατάξεις, κανόνες και συμβουλές. Την αλήθεια την έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό και είναι η Νέα Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σύνολο διατάξεων, υποχρεώσεων και ποινών. Το Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία που έφερε από τον ουρανό ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και που είχαν γράψει όλοι οι προφήτες εκατοντάδες χρόνια πριν.

Όπως είπε ο άγγελος στους ποιμένες τη νύχτα που γεννιόταν ο Χριστός, «ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος» Λουκάς α:10. Αυτό σημαίνει ότι ήλθε στον κόσμο ο Σωτήρας που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Δε ζητάει ανταλλάγματα, προσφορές, τάματα, ούτε θυσίες για να μας δώσει τη Σωτηρία. Ο Ίδιος θυσιάστηκε ως «Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου» και τώρα ζητάει μόνο να πιστεύσουμε σ’ Αυτόν και να πάρουμε τη Σωτηρία. «Ο ακούων τον Λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον» Ιωάννης ε:24.

Μας ζητάει μόνο να πιστεύσουμε σε ότι μας λέει στο Ευαγγέλιό Του και να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία Του και το παράδειγμά Του, που είναι η αγάπη. Αγάπη για όλους, ακόμη και για τους εχθρούς μας και η υπόσχεση είναι μια αιώνια βασιλεία με ένα σώμα άφθαρτο και αθάνατο χωρίς πόνους και δάκρυα, χωρίς πολέμους και σκοτωμούς, χωρίς αδικίες και ανισότητες.

Περιμένουμε το Χριστό να έλθει και να διορθώσει τα πάντα τα οποία είναι αδιόρθωτα και κανείς επίδοξος κυβερνήτης και κανένα σύστημα δεν μπόρεσε ποτέ να διορθώσει.

 
 
Ο λόγος του Θεού δεν παύει να μαρτυρεί και να φανερώνει την αιώνια ζωή για την οποία ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο 90ος ψαλμός γράφει για την επίγεια ζωή: «Αι ημέραι της ζωής ημών είναι καθ’ εαυτάς εβδομήκοντα έτη, και εάν, εν ευρωστία, ογδοήκοντα έτη, πλην και το καλήτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχέως παρέρχεται, και ημείς πετώμεν.» Ψαλμ. 90:10
 
Και ο Μαθουσάλας που έζησε 969 χρόνια και ο Αδάμ που έζησε 930 και ο Αβραάμ 167 και ο Δαβίδ που έζησε 120 χρόνια, σήμερα δεν υπάρχουν στην επίγεια ζωή.
 
Οι παππούδες μας και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έχουν τελειώσει τη θητεία τους στη γη. Τώρα πού είναι;
 
Αν η ζωή δεν συνεχιζόταν μετά το θάνατο του θνητού μας σώματος, τότε τα πράγματα θα ήταν απλά. Κοιμήθηκα, έσβησα, πέθανα, δεν υπάρχω πια. Έκανα τον κύκλο μου και τώρα πάω για ανακύκλωση.
 
Ο Ιησούς Χριστός επίμονα δίδαξε μια αιώνια ζωή και μια αιώνια βασιλεία. «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν των ουρανών και όλα τα άλλα θέλουσι σας προστεθή», έλεγε πάντοτε.
 
«Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν ίδητε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και πάντας τους προφήτας, εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω. Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκ. ιγ:28,29
 
Μας παρουσιάζει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μια ουράνια βασιλεία που θα μπουν μέσα όλοι εκείνοι που τον πίστεψαν και πήραν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού και φρόντισαν όσο ήταν στην επίγεια ζωή να ακολουθούν τις οδηγίες του μεγάλου βασιλέως των βασιλέων.
 
Πολλοί άνθρωποι επιπολαίως απορρίπτουν το Λόγο του Θεού δηλώνοντας, ότι δεν πιστεύουν τίποτα, διότι η επίγεια ζωή είναι το τώρα που ζούμε και υπάρχουμε. Βλέπουν τα πεθαμένα σώματα που σαπίζουν και γίνονται πιο άπιστοι. Ψάχνουν στα σκουπίδια να βρουν την αιώνια ζωή.
 
Ο απόστολος Παύλος παρουσιάζει στην προς Κορινθίους επιστολή ένα παραλληλισμό πολύ επιτυχημένο.
 
Άνθρωπε, γράφει, όταν σπέρνεις σιτάρι, σπέρνεις ένα απλό κόκκο σίτου και αυτός ο κόκκος πρέπει να πεθάνει και να διαλυθεί για να μετατραπεί σ’ ένα ωραίο στάχυ με καρπό.
 
Αν δεν διαλυθεί ο κόκκος του σίτου δεν πετάγεται το νέο σώμα, που δεν μοιάζει καθόλου με τον κόκκο που σπείραμε.
 
Ένα πεθαμένο σώμα, θάβεται και διαλύεται και μέσα από αυτό το σώμα βγαίνει ένα φύτρο, η ψυχή ή όποια τελικά γίνεται ένας νέος άνθρωπος.
 
Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη είδε τις ψυχές των σκοτωμένων πιστών κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. «Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια τον λόγον του Θεού, και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον και έκραζον μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες, Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης;» Αποκ. ς: 9,10.
 
Οι ψυχές δεν είναι μπαλάκια που αποθηκεύονται σ’ ένα ντουλάπι. Μιλάνε, ακούνε και ζητάνε από το Θεό να κάνει το μεγάλο δικαστήριο της τελικής κρίσης, έτσι ώστε μετά απ’ όλα όσα πρόκειται να γίνουν, να απολαύσουν την Ουράνια Βασιλεία.
 
Το θυσιαστήριο είναι του Χριστού, διότι Αυτός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και δια τις ανομίες μας.
 
Ο Κύριος μας πολλές φορές έλεγε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.» Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Όταν λέει ότι είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν εννοεί ότι είναι Θεός νεκρών και ανύπαρκτων προσώπων, αλλά ζώντων ακόμα και μετά τον επίγειο θάνατό τους.
 
Έτσι, βλέπουμε τον Αβραάμ μετά το θάνατο του Λαζάρου, να έχει κοινωνία με το Λάζαρο και να ακούει και την παράκληση του πλουσίου. Δεν την αποδέχθηκε βέβαια, αλλά του απάντησε και του εξήγησε ότι στην επίγεια ζωή του ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμαστεί για την αιωνιότητα.
 
 «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος». Ιωάννου Α΄ ε΄20
 
Όλοι θέλουν να κατοικήσουν τον Θεό σε κάποιο ναό, σε κάποιο ομοίωμα, σε κάποιο σκήνωμα και γενικά σε άψυχα πράγματα τα οποία προσκυνούν, λατρεύουν και λιβανίζουν με το πρόσχημα ότι προσκυνούν το Θεό. Λένε ότι αυτό ή εκείνο είναι θαυματουργό.
 
Αντί να λένε ότι ο Θεός είναι θαυματουργός, λένε ότι αυτός ο ναός, αυτή η εικόνα, αυτό το σκήνωμα, αυτός ο τόπος κάνει θαύματα.
 
 Ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν αναφέρεται σε άψυχα αντικείμενα αλλά μιλάει πάντοτε για τον ζώντα και αληθινό Θεό. «Ζω εγώ» λέγει Κύριος ο Θεός» Ιεζεκιήλ λγ: 11. Γιατί ο Κύριος μας πληροφορεί ότι ζει; Για να μη προστρέχουμε σε νεκρά πράγματα για να τον αναζητήσουμε.
 
Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είπε στην απολογία του. «Ο Σολομών δε ωκοδόμησεν εις Αυτόν οίκον. Αλλ’ ο Ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητοις ναοίς καθώς ο προφήτης λέγει: «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιόν οίκον θέλετε οικοδομήσει εις Εμέ; λέγει Κύριος, ή ποιος ο τόπος της αναπαύσεως μου; Η χειρ μου δεν έκαμε πάντα ταύτα;» Πράξεις ζ: 47-51.
 
 Οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν «εις άκρον θεολάτρες», αλλά και πολύ ειδωλολάτρες. Αυτό συνέβαινε διότι δεν είχαν γνωρίσει τον Μόνο και αληθινό Θεό και τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο απόστολος Παύλος μιλώντας στην Αθήνα κάτω από την Ακρόπολη είπε στους Αθηναίους:
 
«Ο Θεός όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητοις ναοίς, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων, ως έχων χρείαν τινός, επειδή Αυτός δίδει εις πάντας ζωήν πνοήν και τα πάντα». Πράξεις: ιζ 24-26. Ο απόστολος Παύλος γκρέμισε όλα τα είδωλα της Ελλάδας και κατάργησε όλους τους ψεύτικους Θεούς.
 
 Ο Θεός δεν λατρεύεται με κανένα άλλο τρόπο παρά αυτόν που ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε. «Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκηνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν.
 
Ο θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι». Ιωαν. δ: 23-25. Τι σημαίνει «εν πνεύματι;» Σημαίνει ζωντανά χωρίς καμία μεσολάβηση κανενός νεκρού αντικειμένου.
 
 Αφού ο Θεός είναι Πνεύμα και επομένως είναι ζωντανός και αληθινός, γιατί να καταφεύγουμε σε νεκρά και άψυχα αντικείμενα για να επικοινωνήσουμε δια μέσου αυτών. Όταν ο επίγειος πατέρας μας έχει πεθάνει πηγαίνουμε στο νεκροταφείο βρίσκουμε τον τάφο του, τον στολίζουμε και λέμε διάφορα λόγια γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μας ακούει, ούτε θα μας απαντήσει.
 
Αν όμως ο επίγειος πατέρας μας ζει, δεν θα πάμε ποτέ στο νεκροταφείο για να τον βρούμε, ούτε θα μιλάμε στη φωτογραφία του που έχουμε κρεμασμένη στον τοίχο. Πηγαίνουμε και συναντάμε τον ίδιο και μιλάμε μαζί του και τον συναναστρεφόμαστε και συνεννοούμαστε για κάθε ζήτημα.
 
 Ο Χριστός είναι ανεστημένος και ζωντανός και μας καλεί να του ζητήσουμε ότι θέλουμε και θα μας απαντήσει. «Αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί». Ματθαίος ζ:7.
 
 Όταν μας λέει να τον επικαλεσθούμε και να τον ζητήσουμε και να του κτυπήσουμε την πόρτα σημαίνει ότι είναι έτοιμος να μας απαντήσει και να μας ανοίξει την πόρτα διότι είναι ζωντανός. Να πάω σε κάποιο κάδρο ή εικόνα που ο ζωγράφος παριστάνει τον Ιησού Χριστό τον οποίο κανείς δεν έχει δει ποτέ και να κτυπάω την πόρτα, αφού ο Χριστός είναι ζωντανός.
 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ - Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
"Ενθυμήθητι, δέομαι, ότι ως πηλόν με έκαμες και εις χώμα θέλεις με επιστρέψει. Δεν με ήμελξας ως γάλα, και με έπηξας ως τυρόν; Δέρμα και σάρκα με ενέδυσας, και με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωήν και έλεος εχάρισας εις εμέ, και η επίσκεψίς σου εφύλαξε το πνεύμα μου". Ιώβ ι:9-12
 
Η Αγία Γραφή έχει λύσει το πρόβλημα της δημιουργίας του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και όλων των ανθρώπων που συνεχώς δημιουργούνται. Οι θεωρίες που είναι πάμπολες και πολύ διάτρητες, δεν είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτές με κανένα τρόπο και από κανένα άνθρωπο, που διαθέτει έστω και νοημοσύνη μικρού βαθμού. 
 
Πώς να πιστέψει κανείς τη θεωρία, ότι από κάποιο πλανήτη ήλθε ένα κύτταρο ζωντανό, ταξιδεύοντας επάνω σε ένα μετεωρόλιθο και έπεσε σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό επάνω στη γη, ευδοκίμησε και πολλαπλασιάσθηκε και από αυτό το κύτταρο έγιναν χιλιάδες είδη φυτών, χιλιάδες είδη εντόμων, ψαριών πτηνών, ζώων και τελικά έγινε ο άνθρωπος;
 
Χρειάζεται πολύ μεγάλος φανατισμός εναντίον της αλήθειας για να παραδεχθεί κανείς τέτοιου είδους παραδοξολογίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη θεωρία της αυτόματης γένεσης των αμινοξέων, με κάποια ηλεκτρική εκκένωση από την ατμόσφαιρα και συνθέσεων αζωτούχων και ανθρακούχων ουσιών σε αμινοξέα. 
 
Πολλά μαζί αμινοξέα μπορούν να σχηματίσουν μια πρωτεϊνη (λεύκωμα). Υπάρχουν βέβαια πολλά αμινοξέα και πολλά είδη λευκωμάτων. Για το κάθε ένα, σύμφωνα με τη θεωρία, θα πρέπει να έγινε μια ξεχωριστή εκκένωση. 
 
Πώς το λεύκωμα πήρε ζωή; Γιατί η επιστήμη σήμερα με όλα τα μέσα που κατέχει δεν μπορεί να φτιάξει λευκώματα, λίπη, υδατάνθρακες; Μήπως οι τυχαίες συνθήκες είναι πιο καλές από τις ήδη υπάρχουσες και ρυθμιζόμενες συνθήκες;
 
Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό, γράφει η Αγία Γραφή. Η περιγραφή είναι απλή και λογική. "Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν". Γένεση β:7
 
Το ότι το σώμα του ανθρώπου είναι φτιαγμένο από χώμα, είναι αποδειγμένο από την αναλυτική Χημεία. Ο,τι στοιχεία περιέχει το χώμα, περιέχει και το σώμα. Το ότι το σώμα έχει ζωή, ψυχή και πνεύμα, φανερώνεται από την ενέργεια του Θεού, ο οποίος "ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής". Ο Θεός δεν ενεφύσησεν ούτε οξυγόνο, ούτε αέρα, διότι ο Θεός δεν αναπνέει, αλλά ενεφύσησε Πνεύμα το οποίο, "εφύλαξε" μέσα σ' αυτό το σώμα.
 
Ο Ιώβ περιγράφει τη δημιουργία ενός νέου μωρού στη μήτρα της μητέρας του, κατά το πιο επιστημονικό τρόπο, πριν από 3500 χρόνια. Αρχίζει και περιγράφει πώς τον έπλασε ο Θεός μέσα στη μήτρα της μητέρας του, όπως πλάσθηκε και ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ. "Σαν πηλό, γράφει, με έκαμες και στο χώμα θα με επιστρέψεις". 
 
"Με άρμεξες σαν γάλα". Οπως το γάλα αρμέγεται, έτσι και αυτός γεννήθηκε από το φυσικό του πατέρα από άρμεγμα του σπέρματος.
 
"Με έπηξας ως τυρόν". Το σπέρμα αυτό ενώθηκε με το ωάριο της μητέρας του και αποτέλεσε το πρώτο εμβρυϊκό κύτταρο που πολλαπλασιάσθηκε και έγινε στερεό σαν τυρί. 
 
"Δέρμα και σάρκα με ενέδυσας". Αμέσως δημιουργήθηκε το δέρμα και το κρέας χωρίς, οστά. Ετσι γίνεται με τη δημιουργία κάθε ανθρώπου.
 
"Και με οστά και νεύρα με περιέφραξας". Προχωρώντας το έμβρυο στην ανάπτυξή του, περιφράχθηκε με κόκκαλα και νεύρα. Πρώτα πλάσσονται τα κόκκαλα και τελευταίο το νευρικό σύστημα για να ολοκληρωθεί το έμβρυο ως τέλειος άνθρωπος. 
 
"Ζωήν και έλεος εχάρισας εις εμέ". Μου χάρισε ζωή και έλεος. Ελεος, σημαίνει ότι μου έκανες χάρη και με διατηρείς στη ζωή. Οχι μόνο μου έδωσες ζωή, αλλά και με διατήρησες στη ζωή.
 
Και τελικά: "Η επίσκεψίς σου εφύλαξε το Πνεύμα μου", που σημαίνει ότι μέσα σ' αυτό το σώμα, τοποθέτησες το πνεύμα μου.
 
Αν το μελετήσει ο άνθρωπος με επιμέλεια και το συγκρίνει με την εμβρυολογία και ανατομία, θα διαπιστώσει ότι ο Ιώβ, αν και δεν είχε γνώσεις ανατομικής, ή εμβρυολογίας, περιγράφει με ακρίβεια την πλάση του ανθρώπου μέσα στη μήτρα της μητέρας του.
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 24

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

translate

Greek Albanian English Romanian

Ημέρες Συναθροίσεων

Κυριακή
     Προσευχή:10-11πμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:11-12πμ
Δευτέρα
     Προσευχή:7-8μμ
     Μάθημα  :8-9μμ
Τετάρτη
     Προσευχή:7-8μμ
     Κήρυγμα ευαγγελίου:8-9μμ
         Είσοδος Ελεύθερη
 

 

Προσευχή

 

"Κύριε, να τα χέρια μου. Ας μην αγγίξουν ποτέ κάτι που θα Σε ντρόπιαζε.
 
Να τα πόδια μου. Τα αφιερώνω σ' Εσένα. Ας μην πάνε ποτέ εκεί όπου Εσύ δεν θα πήγαινες.
 
 Κύριε, να τα μάτια μου. Ας μην κοιτάξουν ποτέ σε κάτι που θα λυπούσε το 'Αγιο Σου Πνεύμα.
 
 Τα αυτιά μου ας μην ακροαστούν ποτέ κάτι που θα ντρόπιαζε το Όνομά Σου.
 
Το στόμα μου ας μην ανοίξει ποτέ για να πει μια λέξη που δεν θα ήθελα ν' ακούσεις.
 
 Ο νους μου ας μην κρατήσει ποτέ ούτε μια σκέψη ή φαντασία που θα μείωνε την αίσθηση της παρουσίας Σου."
 
"Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο κατά την καρδιά Σου".

Συνδεμένοι Επισκέπτες

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
mod_vvisit_counterΣήμερα168
mod_vvisit_counterΕχθές281
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1349
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη εβδομάδα2064
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα8156
mod_vvisit_counterΠροηγούμενος μήνας15514
mod_vvisit_counterΣυνολικές επισκέψεις1008103

Μην ξεχνάς πως...

Η πίστη είναι το μέσον που μεταβάλλει

το όραμα σε πραγματικότητα,

την αποκάλυψη σε γεγονός,

την εμπιστοσύνη σε εκπλήρωση,

την επιθυμία σε πείρα

και το αόρατο σε ορατό.