«Εγώ, εγώ είμαι όστις εξαλείφω τας παραβάσεις σου ένεκεν εμού και δεν θέλω ενθυμηθεί τας αμαρτίας σου.» Ησαΐας μγ:25   Αυτό το μήνα θα μας δώσουν την μαρτυ- ρία τους για τον Χριστό, ο Στάθης Κουτσα- μπάσης και η σύζυγός του Μαϊλίντα Νάτσι, ένα νέο ζευγάρι από την εκκλησία της Λει- βαδιάς. Αδελφέ Στάθη […]

Read more