ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:
ΛΕΠΡΟΣ Η’2-3 Α’40-42 Ε’12-13  
ΔΟΥΛΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ Η’5-13   Ζ’1-10  
ΠΕΘΕΡΑ ΠΕΤΡΟΥ Η’14-15 Α’30-31 Δ’38-39  
ΔΥΟ ΓΑΔΑΡΙΝΟΙ Η’28-34 Ε’1-15 Η’27-35  
ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ Θ’2-7 Β’3-12 Ε’18-25  
ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ Θ’20-22 Ε’25-29 Η’43-48  
ΔΥΟ ΤΥΦΛΟΙ Θ’27-31      
ΚΟΥΦΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Θ’32-33      
ΑΝΘΩΠΟΣ ΜΕ ΞΕΡΟ ΧΕΡΙ ΙΒ’10-13 Γ’1-5 Σ’6-10  
ΤΥΦΛΟΣ, ΚΟΥΦΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝ. ΙΒ’22   ΙΑ’14  
ΚΟΡΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ ΙΕ’21-28 Ζ’24-30    
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙ ΙΖ’14-18 Θ’17-29 Θ’38-43  
ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΣ Κ’29-34 Α’46-52 ΙΗ’35-43  
Ο ΚΟΥΦΟΣ ΜΟΓΙΛΑΟΣ   Ζ’31-37    
ΔΑΙΜΟΝΙΖ. ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ   Α’23-26 Δ’33-35  
ΤΥΦΛΟΣ ΣΤΗ ΒΗΘΣΑΙΔΑ   Η’22-26    
Η ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ     ΙΓ’11-13  
Ο ΥΔΡΩΠΙΚΟΣ     ΙΔ’1-4  
ΟΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΟΙ     ΙΖ’11-19  
ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΜΑΧΛΟΥ     ΚΒ’50-51  
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ       Δ’46-54
ΑΡΡΩΣΤΟΣ, ΚΟΛΥΒΗΘΡΑ ΒΗΣΔ.       Ε’1-9
Ο ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΣ       Θ’1
ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ:

       
 ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΣΥΧΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ Η’23-27 Δ’37-41 Η’22-25  
ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΙΔ’25 Σ’48-51   Σ’19-21
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 5000 ΙΔ’15-21 Σ’35-44 Θ’12-27 Σ’5-13
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 4000 ΙΕ’32-38 Η’1-9    
ΝΟΜΙΖΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ ΙΖ’24-27      
Η ΣΥΚΙΑ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑ’18-22 ΙΑ’12-14    
    ΙΑ’20-26    
ΨΑΡΕΜΑ     Ε’1-11  
ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΣΙ       Β’1-11
ΑΚΟΜΑ ΈΝΑ ΨΑΡΕΜΑ       ΚΑ’1-11
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΥΣ:
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΡΕΙΟΥ Θ’18-19 Ε’22-24 Η’41-42  
  Θ’23-25 Ε’38-42 Η’49-56  
Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΣΤΗ ΝΑΙΝ     Ζ’11-25  
Ο ΛΑΖΑΡΟΣ       ΙΑ’1-44

Θαύματα Ιησού