Μια ακόμη περίοδος Καρναβαλιού ξεκινάει στην χώρα μας. Για μας τους Χριστιανούς (που ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε το Θεό), προκύπτουν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα-διλλήματα: Να συμμετέχουμε σ’ αυτή τη «γιορτή» ή να απέχουμε; Να φορέσουμε μια μάσκα του ψεύδους ή να ζήσουμε στην αλήθεια χωρίς προσωπεία; Να ακολουθήσουμε θυσίες στα είδωλα ή ν’ ακολουθήσουμε το […]

Read more